Najważniejsze trendy w przemyśle

Ireneusz Martyniuk, Vice Prezes Pion Przemysłu Schneider Electric Polska
Które z koncepcji i trendów – technologie addytywne, BIG DATA, rozwiązania mobilne, integracja systemów informatyczno-sprzętowych, The Internet of Things – będą w największym stopniu kształtować najbliższy rozwój przemysłu?
Najbliższa przyszłość przemysłu będzie koncertować się wokół koncepcji „Przemysłu 4.0” u której podstaw leżą wymienione koncepcje. Jest ona odpowiedzią na postępującą powszechną cyfryzację oraz zakłada pełną integrację systemów informatycznych z infrastrukturą przemysłową oraz wzajemną komunikację urządzeń w krótszym czasie po to aby zwiększyć  efektywność wykorzystania zasobów i w efekcie poprawić efektywność produkcji.
Poszczególne systemy nie będą jednak rozwijać się równomiernie. Dużo szybciej proces ten będzie następować w obszarze systemów informatycznych, które coraz częściej zaczynają iść w kierunku szerokiej integracji. To właśnie możliwość swobodnej komunikacji między urządzeniami i systemami informatycznymi będzie głównym trendemw przemyśle. Tradycyjne procesy sterowania produkcją są obecnie często niedostatecznie elastyczne by sprostać wymaganiom współczesnej produkcji przemysłowej. Dlatego rozwój systemów umożliwiających optymalizację lub koordynację sterowania rozporoszoną produkcją w przemyśle będzie kluczowym trendem w najbliższych latach. Dzięki temu możliwe będzie również szybsze i bardziej sprawne dostarczanie określonych komponentów z mniejszych zakładów do większych. Oczywiście to wszystko opiera się o odpowiedni system planowania, który wspomagany jest  przez takie rozwiązania jak PlantStruxure. To jest właśnie kolejny element trendu, który z pewnością będzie się rozwijać.
Znaczenia nabierają również inwestycje w rozwój technologiczny maszyn i urządzeń, które będę wykonywać zaplanowane przez systemy nadrzędne zadania. Tutaj będzie miejsce dla takich rozwiązań jak MachineStruxure, które wspierają producentów maszyn przy projektowaniu i automatyzacji maszyn w celu osiągnięcia optymalnych parametrów wydajnościowych i  jakościowych przy jednoczesnym zachowaniu wymagań energooszczędnościowych.