Najszybszy system rozproszonych modułów I/O na świecie

Coraz więcej aplikacji wymaga krótkich czasów odpowiedzi, szczególnie w sektorze budowy maszyn. Nowe moduły I/O Axioline spełniają oczekiwania komunikacji w czasie rzeczywistym. Używając modułów Axioline czasy odpowiedzi stacji I/O wynoszą poniżej 1ms, gdyż każdy moduł I/O wchodzący w jej skład nie przetwarza informacji dłużej niż 1?s. W efekcie rzeczywistą prędkość komunikacji definiuje sieć systemu nadrzędnego.

Nowy system I/O jest łatwy w użyciu. Zaciski modułów wykonane są w technologii PIT, wtykanych złącz sprężynowych stosowanych już w złączach na szynę nośną. Umożliwia to okablowanie stacji bez użycia dodatkowych narzędzi. Przyłącza umożliwiają okablowanie modułu z obu stron i zapewniają większą przejrzystość w szafie sterowniczej. Zintegrowana funkcja testera umożliwia odczytanie stacji I/O przez złącze USB i dokonanie wstępnych testów wejść/wyjść bez sterownika i działającej sieci rozproszonej systemu nadrzędnego. Moduły I/O mogą być oznakowane oznacznikami wydrukowanymi na szybkiej drukarce Bluemark z Phoenix Contact.

Moduły I/O czasu rzeczywistego definiują nowe standardy dzięki swojej budowie. Solidne wykonanie zapewnia odporność mechaniczną na ciągłe wstrząsy i kompatybilność elektromagnetyczną przy szerokim zakresie temperatury pracy. Niska emisja zakłóceń dopuszcza stosowanie ich również w obszarach mieszkalnych i biurowych.
System modułów I/O wykonany w ochronie IP20 jest otwarty na protokoły bazujące na sieci Ethernet i dodatkowo jest zoptymalizowany dla nowoczesnej sieci Profinet. Axioline jest uzupełnieniem istniejącej rodziny modularnych modułów I/O Inline Modular i monolitycznych Inline Block.

Więcej informacji na:http://www.phoenixcontact.pl/technika-automatyzacji/187_51648.htm