Nadchodzące trendy dla HMI

Przedstawiamy pięć najważniejszych wniosków z badania dotyczącego oprogramowania i sprzętu dla interfejsów HMI, przeprowadzonego przez redakcję Control Engineering w USA.


▪️ 33% użytkowników końcowych jest zgodnych, że działanie przy niskich harmonicznych jest bardzo istotne przy ocenie napędów o zmiennej prędkości dla silników AC/DC. Źródło: Control Engineering 2017 Motor Drives Study (badanie dotyczące napędów)

▪️ 63% użytkowników końcowych jest lub będzie zainteresowanych oprogramowaniem sterującym, które umożliwia programowanie PLC oraz/lub rozwój interfejsu HMI. Źródło: Control Engineering 2017 Programmable Controllers Study (badania dotyczące programowalnych jednostek)

▪️ 35% użytkowników końcowych zwykle kupuje lub wybiera systemy, w których oprogramowanie i sprzęt HMI są ze sobą zintegrowane. Źródło: Control Engineering 2018 HMI Software and Hardware Study (badanie rynku oprogramowania i sprzętu HMI)


1. Zastosowanie sprzętu i oprogramowania HMI

Sprzęt HMI i oprogramowanie są najczęściej używane w produkcji ciągłej (27%), produkcji mieszanej (20%) oraz w produkcji dyskretnej (18%).

2. Co skłania do zakupu?

Najczęstsze sytuacje, w których użytkownicy decydują się na zakup nowego sprzętu HMI i/lub oprogramowania HMI, to: unowocześnienie automatyki (64%), implementacja nowego systemu (47%) oraz aktualizacje operacyjne lub sprzętowe (33%).

3. Roczne wydatki

Szacuje się, że na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy firmy respondentów wydały średnio 142,5 tys. dolarów na sprzęt HMI i oprogramowanie HMI (o 12% więcej w porównaniu do wartości uzyskanej w wyniku ankiety przeprowadzonej w 2017 r.). Przewiduje się, że w kolejnym roku średnia wartość wyniesie 141,9 tys. dolarów.

4. Systemy operacyjne

Respondenci najczęściej używają takich systemów operacyjnych, jak: Microsoft Windows 7 (80%), Microsoft Windows 10 (57%) oraz Microsoft Windows Server (55%).

5. Mobilność

51% ankietowanych używa mobilnych, przemysłowych urządzeń HMI. 44% osób wykorzystuje tablet i inny poręczny sprzęt, a 35% respondentów zwraca uwagę na czynniki ludzkie oraz ergonomię HMI.

Wydatki na urządzenia HMI wzrosły we wszystkich kategoriach, najbardziej zauważalną zmianą są starania placówek o ograniczony dostęp do HMI (61% w roku 2017 vs. 71% w roku 2018) oraz stosowanie oceny poziomu cyberbezpieczeństwa (wzrost z 18% do 29%).

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań rynku w CFE Media.