Modułowy system pomiarowy – W każdym miejscu, w każdej chwili!

Jacek Paradowski

Analiza oraz rejestracja ciśnienia, przepływu i zużycia sprężonego powietrza
Pomiary parametrów sieci pneumatycznych to podstawa optymalnej dystrybucji sprężonego powietrza w zakładzie oraz warunek poprawnego działania urządzeń odbiorczych. Bieżąca znajomość przepływów, zużycia i ciśnienia powietrza stanowi pierwszy i najważniejszy krok w profilaktyce usterek i nieplanowanych przestojów. Jest to również niezbędny element inicjatywy prowadzącej do wzrostu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa oraz obniżenia kosztów wytwarzania. Strategiczne znaczenie pomiarów zależy od częstotliwości ich wykonywania i właściwej lokalizacji w kluczowych węzłach instalacji lub maszyn. Dlatego właśnie mobilne systemy pomiarowe pracujące w sposób elastyczny i zgodny z aktualną konfiguracją sieci stanowią bezcenny środek do osiągnięcia celu, jakim jest bezawaryjna i ekonomiczna realizacja produkcji.
Opis rozwiązania
Układ diagnostyczny znajduje się na sztywnej płycie wyposażonej w magnetyczne podstawki, ułatwiające mocowanie systemu w punkcie pomiarowym. Jego podłączenie do instalacji pneumatycznej realizowane jest za pomocą standardowych szybkozłączek pneumatycznych. Pierwszym elementem toru pomiarowego jest filtr zapewniający odpowiednią jakość powietrza i związaną z tym niezawodną pracę czujników pomiarowych. Następnie realizowany jest pomiar ciśnienia i przepływu głównego. Bieżące odczyty przedstawiane są na czytelnych, podświetlanych panelach LCD. Użytkownik wybiera preferowane jednostki, warunki normalne, wartości progowe oraz sposób informowania o sytuacjach alarmowych. Dodatkowo zliczana jest objętość zużytego powietrza, która może być przedstawiana zarówno w odniesieniu do aktualnego przepływu, jak i w postaci sumy wynikającej z dowolnej liczby przeprowadzonych pomiarów.
Powietrze może być również kierowane zaworem do drugiego toru pomiarowego, przeznaczonego do precyzyjnych pomiarów przepływów o bardzo małych wartościach (np. nieszczelności).
Moduł rejestracji
Rolą modułu rejestracji jest gromadzenie sygnałów analogowych otrzymywanych z czujników ciśnienia i przepływu oraz ich zapis w formatach umożliwiających wizualizację i analizę. Mierzone parametry mogą być zapisywane do plików w formacie wewnętrznym lub w formacie *.CSV, pozwalającym na odczyt i edycję danych w środowisku Excel.

Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w złącze mini-USB, umożliwiające transfer danych do komputera zewnętrznego. Dołączone oprogramowanie stanowi zbiór specjalizowanych narzędzi, przy pomocy których użytkownik może w prosty i intuicyjny sposób przeglądać, ilustrować i opisywać wyniki przeprowadzonych pomiarów dla wszystkich występujących w danej wersji czujników równocześnie. Aktywacja rejestracji danych może być wywołana manualnie (wciśnięcie przycisku) lub przy pomocy wcześniej zdefiniowanego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
W czasie pomiarów użytkownik ma możliwość wybierania dowolnych okresów, dla których prowadzona jest rejestracja. Podłączone do komputera urządzenie pomiarowe może pracować również w trybie on-line, czyli pokazywać w czasie rzeczywistym charakterystyki mierzonych wartości przepływu i ciśnienia. Wizualizacja danych może być zapisywana oraz eksportowana do pliku graficznego.

Ustawienia parametrów pracy rejestratora dokonywane są przy pomocy dołączonej aplikacji, a aktualny tryb pracy sygnalizowany jest za pośrednictwem zewnętrznych, czytelnych wskaźników LED. Opcjonalnie moduł rejestracji może zostać zamówiony z dodatkowym wejściem analogowym, umożliwiającym podłączenie kolejnego, zewnętrznego czujnika pomiarowego.
Modułowa konstrukcja w różnych wariantach
System składa się z elementów określonych przez użytkownika w sposób całkowicie odpowiadający jego potrzebom.
Mobilność pomiaru
Konstrukcja, konfiguracja oraz gabaryty urządzenia umożliwiają szybką i wygodną zmianę miejsca pomiaru, a proces instalacji nie zajmuje więcej niż kilka sekund.
Prostota obsługi
Realizacja pomiaru opiera się na najprostszych, intuicyjnych czynnościach redukujących do minimum czas uruchomienia systemu i wymagania stawiane przed operatorem.
Kompleksowość
Jeden system zapewnia równoczesny pomiar zużycia powietrza, ciśnienia oraz przepływu w różnych zakresach. Użytkownik może być informowany o osiąganiu wartości krytycznych poszczególnych parametrów.
Rejestracja charakterystyk
Wszystkie pomiary mogą być zapisywane w pamięci jako charakterystyki czasowe oraz wizualizowane i analizowane przy pomocy specjalnego, załączonego oprogramowania.
Bezpieczeństwo pomiaru
Urządzenie wyposażone jest we wstępny filtr powietrza zabezpieczający czujniki pomiarowe przed konsekwencjami pracy z powietrzem o niższej jakości.
Komunikacja
Transfer danych pomiędzy urządzeniem a PC odbywa się z wykorzystaniem standardowego złącza mini-USB. Za pośrednictwem świetlnych sygnalizatorów LED panel operatora w jednoznaczny i wyraźny sposób informuje o aktualnym trybie pracy rejestratora.
Czytelność i ergonomia odczytu
Wszystkie elementy pomiarowe są wyposażone w podświetlane panele LCD, a prezentacja wyników gwarantuje odczyt w każdych warunkach.
Transport i mocowanie
Urządzenie dostarczane jest w poręcznym, przenośnym kontenerze o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej. W czasie pomiaru użytkownik może skorzystać z uchwytów magnetycznych zapewniających stabilne przytwierdzenie miernika do znajdujących się w pobliżu metalowych powierzchni.

Festo Sp. z o.o.
Janki k./Warszawy
ul. Mszczonowska 7
05-090 Raszyn
Contact Center
tel. +48 22 711 41 00

Fax +48 22 711 41 02

orders_pl@festo.com www.festo.pl