Modernizacja lamp do utwardzania powłok lakierniczych przy pomocy LED-owych lamp UV

Firma Automatech wraz z swoim partnerem biznesowym firmą Phoseon przeprowadziła w Polsce, w zakładzie przemysłu drzewnego, modernizację lamp do utwardzania powłok lakierniczych przy pomocy LED’owych lamp UV zastępując dotychczasowe lampy rtęciowe.
W technice oświetlenia, diody LED zaczynają stopniowo zdobywać rynek. Podstawowe zalety lamp LED to:

  • Długa żywotność  
  • Niskie zużycie energii elektrycznej
  • Eliminacja użycia i utylizacji rtęci
  • Niska temperatura pracy
  • Brak ozonu
  • Niska temperatura pracy

Każdy, kto miał choć trochę do czynienia z przemysłem drzewnym wie, jaką ogromną rolę pełnią lakiery i kleje utwardzane UV. W miejscu gdzie czas utwardzania jest bardzo istotnym czynnikiem kosztotwórczym, trzeba stosować materiały, które zapewnią utwardzoną powłokę w możliwie najkrótszym czasie.
LED-owe lampy UV cechują się dużo większą żywotnością niż inne lampy UV (powyżej 20 000 godzin), zużywają dużo mniej energii elektrycznej (oszczędność do 90%) oraz są gotowe do pracy natychmiast po włączeniu. Umożliwia to stworzenie systemu, w którym, tylko w momencie, gdy pod lampą jest element do utwardzania, zostaje ona włączona. Dodatkowo lampy LED są budowane modułowo, czyli nie ma konieczności używania całej lampy przez cały czas trwania produkcji – tylko włączania tych modułów, które są w danej chwili potrzebne. Wszystkie wyżej wymienione zalety bezpośrednio obniżają koszty eksploatacji i koszty zużycia energii elektrycznej.  Oszczędność jest trójstopniowa:
1. Rzadziej jesteśmy zmuszeni do zmian elementów świecących
2. Elementy świecące zużywają nieporównywalnie mniej energii elektrycznej
3. Jesteśmy wstanie sterować w czasie rzeczywistym modułami, które mają być w danym momencie użytek.
Modernizacja wykonana przez firmę Automatech składała się z następujących podstawowych etapów:

  • Budowa układu sterowania do modułów lamp LED
  • Eliminacja dotychczasowego systemu naświetlania lampami rtęciowymi
  • Montaż obudów oraz segmentów lampnad istniejącą linią produkcyjną
  • Integracja systemu

W ramach projektu został stworzony układ złożony z 6 lamp Phoseon FireJet FJ200, układu 30 czujników do wykrywania obecności elementu do utwardzenia, układu podnoszenia/opuszczania lamp do ustawienia optymalnej wysokości naświetlania. 

Każda lampa składa się z 3 modułów sterowanych niezależnie. W momencie, gdy zostanie wykryty nadjeżdżający element przez listwę czujników zostają zapalone te moduły, pod którymi ma znaleźć się element do naświetlania oraz 2 poboczne moduły. Mechaniczne cała konstrukcja została umieszczona bezpośrednio na transporterze bez niepotrzebnych ingerencji w linię produkcyjną, z minimalnym czasem zatrzymania linii, tylko na czas ustawienia konstrukcji.

W świecie, w którym układy elektroniczne tak szybką się rozwijają, jest tylko kwestią czasu, gdy nieefektywne lampy rtęciowe zostaną całkowicie wyparte przez lampy LED. Przyniesie to korzyść finansową dla przedsiębiorcy, korzyści dla środowiska przez mniejsze zapotrzebowanie na energię oraz korzyści dla klienta, który otrzyma tańszy produkt finalny.

Autor: Matuesz Berk, Inżynier projektu, Automatech Sp. z o.o.