Michell Instruments Ltd. – Najbardziej zaawansowany analizator węglowodorowego punktu rosy – Condumax II!

Pierwowzór Condumax II, Condumax I został zaprojektowany w kooperacji z działem badań firmy Stell w 1984 roku jako urządzenie do pomiaru punktu rosy w gazie ziemnym. W ciągu 20 lat był systematycznie rozwijany i udoskonalany.

Condumax II jest zazwyczaj instalowany obok rur z gazem. Pobiera próbkę gazu z rury i sprawdza jego stan ze względu na właściwe ciśnienie, odfiltrowuje również wszelkie zanieczyszczenia lub ciecze węglowodorowe. Poprzez użycie opracowanej przez Michell Instruments techniki chłodzonego zwierciadła „Dark Spot”, Condumax II schładza gaz aby określić rzeczywistą temperaturę węglowodorowego punktu rosy. Co nowego? Łatwa instalacja, niski koszt działania:

  • Condumax jest umieszczony w kompaktowej obudowie EExd, więc może być zainstalowany bezpośrednio w miejscu prowadzonych pomiarów.
  • Nie jest wymagane skompresowane ciśnienie, ani dodatkowe zasilanie dla ochładzacza gazu, co sprawia, że Condumax II jest pojedynczym w pełni użytecznym systemem.
  • Do instalacji wymagane jest jedynie zewnętrzne okablowanie EExd.
  • Nie jest wymagane stosowanie światłowodów lub samoistnie bezpiecznych przewodów do właściwego działania Condumax II.
  • W jednym analizatorze może być zawarty zarówno węglowodorowy jak i wodny miernik punktu rosy.

    Dane:
  • Condumax II ma wbudowany wyświetlacz oraz panel dotykowy, dzięki któremu można zbierać dane i wprowadzać zmiany w wybranym obszarze pomiaru.
  • Condumax II może być połączony z siecią komunikacyjną Modus.
  • Dzięki zaawansowanemu programowi w Condumax II dane pomiarowe mogą być przeglądane na zdalnym (osobnym) wyświetlaczu