Lotnicza turbina gazowa ogrzeje domy Włochów

  Nowy projekt ciepłowniczy we Włoszech, wykorzysta turbinę gazową GE pochodzenia lotniczego. To element rozwoju energetyki rozproszonej.
  Koncern GE poinformował, że dostarczy turbiny gazowe pochodzenia lotniczego LM6000-PF Sprint i usługi powiązane dla należącej do Enipower S.p.A. (Eni) elektrociepłowni Bolgiano w San Donato Milanese pod Mediolanem we Włoszech.
  Elektrownia kogeneracyjna Bolgiano produkuje obecnie ponad 267 tys megawatogodzin (MW) energii termalnej rocznie korzystając z czterech turbin gazowych GE. Sieć obejmuje obszar około 56 kilometrów i dostarcza ciepło oraz ciepłą wodę dla 20.000 włoskich rodzin. 
  Ze względu na wymogi dyrektywy IPPC (Zintegrowane Zapobieganie i Zmniejszenie Zanieczyszczeń) oraz wiek elektrowni, Eni postanowiło przeprowadzić jej modernizację instalując nową turbinę gazową pochodzenia lotniczego i inny sprzęt zwiększający elastyczność i wydajność jednostki.
  – Nowa turbina gazowa GE pozwoli nam na zwiększenie efektywności energetycznej zakładu i redukcję emisji przy zachowaniu poziomu dostaw ciepła potrzebnego naszym klientom – mówi Marco Moretti, główny inżynier w Enipower.
  Oszczędności w skali roku dla nowej Elektrociepłowni Bolgiano szacuje się na 181.000 megawatogodzin energii termalnej, co równa się około 15.600 TOE (ton oleju ekwiwalentnego) rocznie. Oczekuje się, że po zakończeniu modernizacji elektrownia zmniejszy emisje tlenków azotu o 84 procent, a emisja CO2 spadnie o 20 procent.