Lata 2010-2013. Utwierdzenie pozycji lidera rynkowego przez Endress+Hauser. Wprowadzenie zmodernizowanych radarów serii Evolution: bezkontaktowych Micropilot i falowodowych Levelflex

  W 2013 r. wspólnie z Klientami i Czytelnikami CE firma Endress+Hauser obchodzi swój jubileusz 60-lecia jako światowy lider w przemysłowych pomiarach poziomu. Z tej okazji w każdym, tegorocznym numerze Control Engineering, pod jednolitym szyldem „Jubileusz lidera w przemysłowych pomiarach poziomu”, publikowaliśmy jeden artykuł o historii pomiarów poziomu Endress+Hauser. Każdy artykuł był poświęcony wybranym faktom historycznym oraz innowacyjnej technice Endress+Hauser, która od roku 1953 w sposób trwały zmieniała automatykę kontrolno-pomiarową we wszystkich branżach przemysłu.
  Utwierdzenie pozycji lidera rynkowego przez Endress+Hauser
  Od roku 2010 Endress+Hauser posiada zakłady produkcyjne i ośrodki sprzedaży w 44 krajach na całym świecie, zatrudniając obecnie ponad 10 000 osób. Wartość sprzedaży urządzeń kontrolno-pomiarowych, usług i rozwiązań automatyki Endress+Hauser przekroczyła 1,69 mld euro w roku 2012.

  Radar bezkontaktowy Micropilot Evolution (2013)
  Dziś na instalacjach produkcyjnych, rozmieszczonych we wszystkich uprzemysłowionych rejonach świata, pracuje ponad 1 milion przetworników poziomu Endress+Hauser typu Time-of-Flight (radarowych i ultradźwiękowych) oraz ponad 4,5 mln uniwersalnych, wibracyjnych sygnalizatorów poziomu cieczy i materiałów sypkich. Zakres kompetencji technicznych Endress+Hauser w pomiarach i sygnalizacji poziomu obejmuje współcześnie 12 różnych metod pomiarowych, które są odpowiednio dobierane do zadań pomiarowych w każdej branży przemysłu. Wybrane przetworniki poziomu Endress+Hauser służą również do innych zadań, w tym m.in. do pomiaru gęstości, stężenia, rozdziału faz i rozpoznawania rodzaju cieczy w instalacji oraz wykrywania ruchu substancji sypkich np. w rurociągu.
  Zmodernizowane, radarowe przetworniki poziomu serii Evolution
  Dziś na uwagę zasługują nowe, niespotykane dotąd na rynku cechy radarów, w tym samodzielne rozpoznawanie przez radary bezkontaktowe Micropilot Evolution m.in. zabrudzonej lub pokrytej wilgocią anteny, spienienia powierzchni cieczy, zmiany kąta usypu kruszywa czy pogorszenia jakości napięcia zasilania. Informację o tych zdarzeniach radar może niezwłocznie przekazać do systemu sterowania i komunikatem do nastawni. Pomaga to w zapobieganiu postojom instalacji produkcyjnej, a więc praca jest spokojna i maleją koszty działalności Państwa zakładu.
  Po raz pierwszy na krajowym rynku radarowe przetworniki poziomu są dostępne z atestem SIL2/3 TÜVPN-EN 61508:2010, co gwarantuje unikatowo wysokie bezpieczeństwo. Tryb Multi-Echo Tracking oraz grupa algorytmów adaptacyjnych oznaczania, klasyfikacji i śledzenia kilkudziesięciu statycznych oraz dynamicznych zakłóceń w zbiorniku gwarantuje użytkownikom radarów falowodowych Levelflex Evolution ciągły i godny zaufania pomiar poziomu, z detekcją rozdziału faz cieczy. Połączone mechanizmy pomiarowe sondy pojemnościowej i radaru, z detekcją echa od dolnej warstwy cieczy oraz od końca falowodu, umożliwiają nadążne obliczanie stałej dielektrycznej ε cieczy i autokalibrację radaru, aby zapewnić użytkownikowi rzetelną wartość mierzoną.

  Radar falowodowy Levelflex Evolution (2013)
  Nieodłącznymi, godnymi uwagi cechami zmodernizowanych radarów Endress+Hauser serii Evolution są również: ułatwiające Pań-stwa pracę menu użytkownika w języku polskim i wzorcowanie fabryczne już od ±2 mm z pisemnym świadectwem, które potwierdza walory metrologiczne tych urządzeń.
  Świętuj z Endress+Hauser jubileusz lidera w przemysłowych pomiarach poziomu
  Zarejestruj się na stronie internetowej  www.pl.endress.com/jubileusz_lidera, odpowiedz poprawnie na trzy pytania dotyczące faktów z historii pomiarów poziomu Endress+Hauser. Otrzymasz szansę wygrania jednej z 200 jubileuszowych koszulek „Professional Level Experts”, ufundowanych przez Endress+Hauser Polska.