Krakowskie MPL Technology – regionalny partner technologii CC-Link w Polsce

W poświecone technologii komunikacji CC-Link, związane z uruchomieniem pierwszego regionalnego centrum technologicznego tego standardu komunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Uczestników spotkania przywitał prezes zarządu MPL Technology Andrzej Baryłko, który zwrócił uwagę na istotne kwestie rozwoju otwartego standardu komunikacyjnego CC-Link, szczególnie na rynku polskim.

Korzystając z obecności przedstawicieli Stowarzyszenia Partnerów Standardu CC-Link (ang. CLPA) oraz firmy Mitsubishi Electric podkreślił znaczenie oraz umiejętności polskiej kadry inżynierskiej i naukowej, wyrażając przekonanie, iż posiadany przez nie potencjał zostanie w pełni wykorzystany w ramach realizowanych wspólnie projektów badawczych i rozwojowych, związanych z wdrożeniami technologii CC-Link oraz innych nowoczesnych technik automatyki.

Następnie głos zabrał David Folley, przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerów Standardu CC-Link (CLPA) w Europie, który w swojej prezentacji przedstawił krótko historię powstania i rozwoju standardu CC-Link.

Historia ta datuje się od roku 1996, kiedy to standard CC-Link powstał jako technologia komunikacji dla urządzeń automatyki oferowanych przez firmę Mitsubishi Electric, a od roku 1999, zgodnie ze zgłaszanymi przez klientów sugestiami, standard CC-Link stał się platformą otwartą. Obecnie, ze swym 7% udziałem, zajmuje on trzecią pozycję na światowym rynku sieci przemysłowych (za standardami Profibus – 22% i DeviceNet – ok. 9%), skupiając 745 producentów wytwarzających 700 certyfikowanych produktów.

Standard CC-Link występuje w trzech wersjach:

  • CC-Link zwykły – szybkość transmisji 10 Mbps, duże odległości między urządzeniami w sieci – od 1,2 km nawet do 13,2 km; dla zaawansowanych aplikacji;
  • CC-Link/LT – szybkość transmisji 2,5 Mbps, długość magistrali głównej do 500 m + 200 m odgałęzienia; dla prostszych aplikacji;
  • CC-Link Safety (nowość) – do łączenia oraz integracji urządzeń bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych; parametry techniczne identyczne ze zwykłym CC-Link, a dodatkowo: wykrywanie błędów komunikacji, zapamiętanie błędów i historii awarii zdalnych urządzeń bezpieczeństwa, zgodność z międzynarodowym standardem bezpieczeństwa IEC61508 SIL3 i EN954-1 kategorii 4.

David Folley przedstawił zadania realizowane przez Stowarzyszenie CLPA, mające przede wszystkim na celu wsparcie i obsługę techniczną producentów i dostawców systemów opartych na standardzie CC-Link, organizację grup dyskusyjnych, szkoleń i spotkań promocyjnych tej technologii. Istotnym elementem działalności jest również prowadzenie testów sprzętu i jego certyfikacja. Podsumowując swoje wystąpienie, zapytany o najistotniejszą, jego zdaniem, różnicę pomiędzy technologią CC-Link a innymi tego typu standardami komunikacji sieci automatyki przemysłowej, Folley wymienił takie cechy, jak: prostota tworzenia i konfigurowania sieci oraz łatwość adaptacji w różnych aplikacjach, szczególnie w obiektach z istniejąca już strukturą systemów automatyki poprzednich generacji.

Steve Jones, przedstawiciel firmy Mitsubishi Electric omówił działalność i rozwój tej firmy na rynku europejskim, wzrost jej znaczenia na światowych rynkach systemów automatyki, ze szczególnym uwzględnieniem ekspansji technologii komunikacji CC-Link. Mówiąc o tej ostatniej Steve Jones wyjaśnił uczestnikom spotkania, dlaczego tak istotny jest rozwój standardu CC-Link w Europie Środkowo-Wschodniej. Standard ten wiąże się bowiem bezpośrednio z pojawieniem się na tym rynku coraz większej liczby zakładów przemysłowych i produkcyjnych firm japońskich i azjatyckich, które na rodzimych rynkach wykorzystują urządzenia firmy Mitsubishi, a zatem i skojarzony z nimi standard komunikacji. Stąd zapotrzebowanie na fachowców, Europejczyków, znających zasady ich funkcjonowania, programowania itp. Jones podkreślił również kwestie konieczności rozwoju tego standardu tak, by łączył w sobie nie tylko komunikujące się urządzenia przemysłowe, sterowniki, ale również elementy automatyki procesów i automatyki budynkowej w ramach jednolitego systemu wymiany informacji.

Misuaki Tanaka, dyrektor japońskiego oddziału Stowarzyszenia CLPA przedstawił kwestie rozwoju i promocji technologii CC-Link na świecie oraz zasygnalizował dążenie stowarzyszenia do uczynienia tej technologii komunikacji jednym ze światowych standardów. W związku z tym przedstawił kilka najistotniejszych zadań i celów do realizacji w najbliższych latach, zmierzających do ujednolicenia standardu komunikacji oraz poprawy jego kompatybilności i wykorzystaniu różnych technik przesyłu informacji. Na koniec swojego wystąpienia Tanaka dokonał uroczystego przekazania certyfikatu partnera regionalnego Stowarzyszenia CLPA prezesowi MPL Technology, Andrzejowi Baryłko.

Następnie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na poczęstunek, w ramach którego prowadzone były rozmowy i dyskusje na temat nowej technologii i działalności promocyjnej na rynku polskim oraz zaprezentowane zostały proste, demonstracyjne aplikacje urządzeń automatyki, w których zastosowano technologię CC-Link jako standard wymiany danych. Tu każdy mógł przekonać się, jak w praktyce działają takie aplikacje, a w razie potrzeby dowiedzieć się więcej o wybranych szczegółach technicznych prezentowanych rozwiązań.

ce