Korzyści ze stosowania izolacji przemysłowych

    Michał Nękanowicz, doradca techniczny ds. współpracy z biurami projektowymi w firmie Paroc Polska:

    Wiele procesów przemysłowych, jakie każdego dnia zachodzą w zakładach produkcyjnych czy przetwórczych, wiąże się ze znaczną ilością ciepła i energii mechanicznej. Ze względu na wysokie temperatury przechowywanych bądź transportowanych poprzez instalacje mediów, ewentualne straty ciepła są dla budżetu zakładu znacznie dotkliwsze, niż na przykład dla właścicieli czy dysponentów budynków mieszkalnych. Relatywnie prostym, a przy tym przystępnym kosztowo rozwiązaniem jest prawidłowa izolacja nowych lub termomodernizacja starszych elementów sieci. Inwestycja w poprawę efektywności energetycznej procesów przemysłowych generuje coroczne oszczędności. Dobrze zaizolowany proces pomaga także wydłużyć okres efektywnej eksploatacji urządzeń. Dostępne na rynku rozwiązania izolacyjne, na przykład w postaci mat i otulin z wełny kamiennej, oferują bowiem nie tylko skuteczną ochronę przed utratą ciepła, ale zapobiegają też zjawisku korozji, czyli najczęstszej przyczyny uszkodzeń stalowych elementów instalacji.

    Wdrażanie przez przedsiębiorstwa rekomendacji audytorów energetycznych może się przyczynić do obniżenia kosztów operacyjnych, zwiększenia wydajności linii technologicznych oraz redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Korzyści odczuwają więc nie tylko właściciele i spółki obsługujące zakłady przemysłowe, ale też szeroko pojęte środowisko, w którym żyjemy wszyscy.