Korzyści wdrożenia telemetrii

W rozproszonych terytorialnie systemach, w szczególności w przypadku znacznych odległości, bardzo istotnym zadaniem jest nadzorowanie obiektów i urządzeń. Dla takich aplikacji firma Automatech wraz z SAE IT- systems oferuje nowoczesny system zdalnego monitorowania i sterowania, opracowany w oparciu o najnowsze technologie telemetryczne. Efektem tego jest system mogący działać niezależnie, jako lokalny układ sterowania i monitorowania, jak również mogący współpracować z użytkowanymi już w przedsiębiorstwie aplikacjami tego typu, tworząc system rozproszony z funkcją zdalnego sterowania i gromadzenia danych telemetrycznych z odległych obiektów
Głównym celem wdrożenia systemu zdalnego monitorowania i sterowania jest obniżenie kosztów produkcji i eksploatacji. Dzięki inwestycji w taki system generowane są automatycznie oszczędności poprzez skrócenie czasu reakcji w przypadku awarii, szybkiej diagnostyce miejsc powstania usterek i miejscu powstania pierwszej awarii wywołującej lawinę kolejnych (szczególnie ważne w energetyce),  wyeliminowanie konieczności wyjazdów do obiektów technologicznych w celach pomiarowych lub diagnostycznych, zmniejszeniu liczby przestojów obiektów oraz wydłużeniu czasu eksploatacji  urządzeń.
 
Przykładem wdrożenia zrealizowanego w Niemczech jest firma MFN, która jest przedsiębiorstwem zaopatrywania i zarządzania gospodarką mediami w tym prądem, gazem oraz siecią wodno-kanalizacyjną dla instytucji instalacji miejskich w Würzburgu. Zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi obowiązującymi w Niemczech, firma MFN wyposażyła swoje instalacje, których moc przekracza 100 kW w urządzenia firmy SAE IT-systems, pozwalające na zdalne sterowanie i kontrolę oraz redukcję zużycia mocy. Pozwalają one również na zdalny, bieżący odczyt parametrów zużycia i poboru mocy.
Aby wdrożyć te wymagania zostały uwzględnione w obszarze sieci MAINFRANKEN NETZE Gmbh następujące cechy:
◦ udostępnienie sygnałów analogowych 4 – 20 mA do przesyłania aktualnej wartości mocy oddawanej do systemu
◦ możliwość zdalnej redukcji mocy w 4 poziomach  (100%, 60%, 30%, 0%)
◦ 4 wejścia cyfrowe do zadania każdego poziomu
◦ 4 wyjścia cyfrowe do podłączenia sprzężenia zwrotnego dla określonego poziomu
◦ zdalna komunikacja za pośrednictwem sieci radiowej niewymagającej licencji
Dla różnych przypadków błędów systemów EEG napisany został jednorazowo specjalny program.  Klient wykonał sam instalację modemu radiowego (Digicomm). Podłączenie do układu sterowania Siemens Scala-250 nastąpiło poprzez Protokół IEC 60870-5-104.
 
SAE IT-systems dostarczyło sterowniki net-line FW-5-BT dla 40 stacji zdalnych wraz z  odpowiednimi zasilaczami, zabezpieczeniami, ochronnikami przeciwprzepięciowymi itd. zabudowanymi w małe obudowy sterownicze oraz okablowało wewnętrznie do listwy przyłączeniowej włącznie. Firma MFN ustawiła sama właściwe parametry do aplikacji dla swoich szafek EEG, do czego użyte zostało bardzo komfortowe narzędzie softwarowe setIT wyposażone w szereg funkcji diagnostycznych. Oprogramowanie setIT charekteryzuje się przejrzystym interfejsem ze strukturą typu „drzewo” w systemie Windows, inteligentnym i kontekstowym menu, co powoduje, że parametryzowane systemu jest również łatwo możliwe bez szkolenia. MFN  jest firma sieciową, która działa na rynku energii elektrycznej, gazu, wody i ogrzewania w sieci Stadtwerke AG Würzburgu.

Zgodnie z § 6 EEG 2012 firma MFN wyposażyła swoje instalacje fotowoltaiczne, których moc zainstalowana przekracza 100 kW, w sterowniki telemetryczne SAE IT – systems służące do zdalnej redukcji mocy oddawanej do systemu oraz umożliwiające monitorowanie aktualnej wartości oddawanej mocy.