Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej z IO-Link

Monitorowanie prędkości obrotowej przez Io-Link

Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej z wbudowanym monitorem kontrolnym i IO-Link w różnych wersjach dla różnych zastosowań

  • Różne konstrukcje dla różnych zastosowań
  • Tryby pracy, takie jak tryb pojedynczy (Single), dwupunktowy (Two Point) lub tryb okna (Window)
  • Wiele dodatkowych funkcji przez IO-Link
  • Możliwość montażu zabudowanego i niezabudowanego
  • Ze złaczem M12, zasilane napięciem 24 VDC

Kompaktowe monitorowanie prędkości obrotowej
W tych czujnikach prędkości obrotowej monitor kontrolny jest już zintegrowany w obudowie czujnika. Pozwala to na ekonomiczne i łatwe w realizacji monitorowanie ruchu obrotowego i liniowego w odniesieniu do przekroczenia wartości zadanych lub wartości mniejszych niż zadane. Przez IO-Link ustawiana jest wartość graniczna, przy której prędkość obrotowa przełącza wyjście.

Obszary zastosowania
Kompaktowe czujniki prędkości obrotowej znajdują szerokie zastosowanie zwłaszcza w systemach transportu, służąc na przykład do monitorowania przenośników taśmowych lub kubełkowych. W tym przypadku są one zwykle używane do monitorowania, czy wartość jest niższa od wartości zadanej, do blokowania lub zatrzymywania. Różne obudowy i szeroki zakres prędkości umożliwiają integrację w prawie każdym zastosowaniu.

Funkcje z użyciem IO-Link
Czujniki prędkości obrotowej umożliwiają kompleksowe monitorowanie prędkości obrotowej. Dodatkowe wartości są wysyłane przez IO-Link, np. bieżąca prędkość obrotowa lub punkt przełączania. Parametry takie jak czas opóźnienia rozruchu mogą być zdalnie ustawiane przez IO-Link. Dodatkowo IO-Link umożliwia załączenie „trybu okna”. Dwa niezależnie ustawiane punkty przełączania zwiększają korzyści. Uczenie może również odbywać się zdalnie przez IO-Link. Za pomocą opcjonalnej kompensacji tła można zmienić odległość przełączania w „procesie uczenia” w celu wyeliminowania elementów zakłócających w tle. Dla większej przejrzystości systemu możliwe jest podłączenie do ifm-SMARTOBSERVER. Oczywiście, czujnik obsługujący IO-Link może być również eksploatowany w konwencjonalnym trybie standardowego czujnika z wyjściem binarnym.

Funkcja
Zintegrowany czujnik indukcyjny jest tłumiony przez mijanie krzywek lub innych metalowych znaczników sterujących. Jednostka przetwarzająca na podstawie odstępu czasowego tłumienia oblicza okres lub częstotliwość (wartość rzeczywista prędkości obrotowej) i porównuje je z ustawionym punktem przełączania (wartość zadana). Wyjście jest przełączone podczas rozruchu oraz gdy prędkość obrotowa przekracza ustawioną wartość przełączania. Dioda LED sygnalizuje spadek prędkości obrotowej poniżej wartości ustawionej oraz wyłączenie wyjścia.