Kolejne wsparcie dla przedsiębiorczości

    Resorty gospodarki i rozwoju regionalnego, we współpracy z resortem oświaty, przygotowały program Innowacyjna Gospodarka. Zapowiadają w nim wsparcie największych parków technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy z pieniędzy UE.
    Dla programu Innowacyjna Gospodarka przewidziano budżet ponad 7 mld euro na lata 2007-2013. Program ten będzie jednym z 6-ciu programów rozwoju, realizowanych na szczeblu krajowym. Pozostałe to: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (z budżetem ok. 21,27 mld euro), PO Kapitał Ludzki (8,12 mld euro), PO Rozwoju Polski Wschodniej (2,16 mld euro), PO Europejskiej Współpracy Terytorialnej (576 mln euro) i PO Pomoc Techniczna (216,7 mln euro).