Kobold Instruments – Nowy przepływomierz wirowy do cieczy

Firma KOBOLD od kwietnia br. oferuje nowy kompaktowy przepływomierz wirowy typu DVZ, który jest przeznaczony do małych oraz średnich przepływów wody i cieczy o właściwościach fizycznych zbliżonych do wody. Zasada działania czyni go praktycznie bezobsługowym. W przepływomierzu zainstalowany jest element zaburzający przepływ. Wytworzone w ten sposób wiry mają częstotliwość proporcjonalną do prędkości przepływu cieczy. Zmierzony w ten sposób przepływ objętościowy charakteryzuje się dużą dokładnością w całym zakresie pomiarowym.
Przepływomierz ten jest wyposażany opcjonalnie w wyjście dwustanowe, wyjście analogowe i częstotliwościowe. Dostępna jest również wersja z lokalnym wyświetlaczem, która ma jednocześnie wyjście analogowe i dwustanowe. Części stykające się z medium wykonane są z PPS, czujnikwykonany jest z PVDF, a przyłącza ze stali kwasoodpornej lub mosiądzu niklowanego. Dostępne uszczelnienia są z NBR, FPM, EPDM. Oferowane zakresy pomiarowe są od 0,5…4,5 l/min do 10…100 l/min. Dostępne średnice od 1/4" do 1".
Typowe aplikacje to monitoring przepływu cieczy o małej lepkości oraz pomiary przepływu cieczy agresywnych, cieczy o wysokim stopniu czystości oraz roztworów soli. www.kobold.com.pl