Kłopotliwy spadek?

Opinie prezentowane na tej kolumnie są opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy redakcji Control Engineering Polska czy Reed Business Information.

Każdy producent wciąż dąży do: zwiększenia wydajności, zmniejszenia przestojów, lepszego utrzymania oraz otrzymywania większej ilości informacji z produkcji. Czasem okazuje się, że dążenie do tych celów może być ograniczone przez kłopotliwy spadek z przeszłości ? stary system sterowania i kontroli.
Aby zdefiniować, czy to rzeczywiście kłopotliwy spadek, trzeba zastanowić się, czym jest stary system w dzisiejszym rozumieniu. Samo pojęcie ?stary system? zmienia swoje znaczenie. Dawniej system sterowania był instalowany i modyfikowany lub rozbudowywany co kilka lat, najwyżej raz do roku. W dzisiejszym środowisku musimy być przygotowani do ciągłych zmian i spełniania nowych wymagań produkcji. W rezultacie jesteśmy zmuszani do wprowadzania zmian w systemie sterowania i kontroli wielokrotnie w ciągu roku.
Co więc można zrobić? Aby sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom, istniejący system sterowania (często działający ponad 10 lat) musi być elastyczny, rozszerzalny i otwarty na łączenie się z innym oprogramowaniem i urządzeniami ? często są to wymagania, jakich przed laty nie stawiano przed projektantami. Możliwa jest rewitalizacja kostniejących starych systemów na jeden z trzech sposobów: upgrade, wymiana lub migracja.
Dla niektórych upgrade kluczowych komponentów, np. CPU, jest wystarczająco dobrą opcją, ale często nie uwalnia więzów z oryginalnym producentem systemu sterowania. Taką decyzję należy rozważyć na podstawie przesłanek technicznych.
Wymiana jest zwykle najdroższą opcją. Dziś jest to luksus, na który niewielu może sobie pozwolić.
Trzecia metoda ? migracja ? jest często preferowanym rozwiązaniem. Zwykle, lecz nie zawsze, ogranicza koszty oraz przerwy w działaniu. Migracja pozwala na dalsze wykorzystanie istniejącego wyposażenia wraz z nowymi otwartymi i modułowymi technologiami, które mogą odświeżyć całe środowisko. Jednakże przed rozpoczęciem drogi migracji należy rozważyć kluczowe zagadnienia, aby zapewnić sobie powodzenie, zwiększyć wydajność, ograniczyć przerwy oraz zwiększyć otwartość i możliwości dołączania nowych technologii. Tymi zagadnieniami są: 1) narzędzia i programy dostępne od dostawcy nowego systemu sterowania oraz 2) technologia nowego systemu sterowania. Poniżej przedstawione są krytyczne obszary, na jakich powinno się skoncentrować, rozważając migrację.
Narzędzia:

  • Trzeba wykorzystać użyteczne części systemu tak długo, jak to tylko możliwe.
  • Stary sprzęt można sprzedać, aby maksymalizować efektywność wcześniejszych inwestycji.
  • Można zastosować narzędzia do konwersji oprogramowania, aby zmigrować użyteczne oprogramowanie.
  • Stworzyć równoległe przetwarzanie przez utrzymanie starego systemu w czasie, gdy nowy jest testowany i uruchamiany.

Technologie:

  • Niezbędne są szerokie możliwości połączeń, aby sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom wobec zbierania danych i informacji;
  • Ciągłe zmiany wymuszają otwartość i pozwalają na niezależność od dostawców.
  • Niezależność od platformy umożliwia swobodny wybór dostawcy.
  • Zintegrowane środowisko programowe jest konieczne dla ułatwienia utrzymania, dokumentowania i szkolenia.
  • Wsparcie od wielu dostawców zapewnia otwartość.

Zawsze należy zweryfikować finansową stronę odnawiania systemu, uwzględniając specyficzne czynniki biznesowe, takie jak: zwiększenie wydajności, poprawa jakości, zdolność dostarczania danych, rozbudowane konfiguracje produktów czy też zarządzanie ryzykiem.
Jeff Bartoletti jest szefem rozwoju rynku w GE Fanuc Automation. www.gefanuc.com.pl
Tekst pod redakcją Andrzeja Sobczaka

Jeśli macie Państwo ochotę wypowiedzieć się na łamach naszego czasopisma, prosimy o kontakt z sekretarz redakcji Hanną Tylicką, która jest dostępna pod adresem: ht@controlengpolska.com