Przygotuj się do zmian

  Dotychczas Control Engineering poświęcił wiele miejsca na zagadnienia konwergencji inżynierii i technologii informatycznych w produkcji. Aby zaakcentować zmiany w technologiach i strukturze departamentów dostawcy oferują obecnie znacznie więcej niż tylko: inteligentne urządzenia, zdalne monitorowanie czy systemy produkcji (ang. Manufacturing Execution Systems – MES). Dotrzymywanie kroku zmianom technologicznym staje się w tym biznesie prawdziwym wyzwaniem.
  Jedną z najbardziej widocznych firm realizujących ten trend jest Siemens, która pod koniec 2004 r. połączyła działy zajmujące się systemem rozproszonego sterowania (PSC 7) oraz MES (Simatic IT) w ramach jednej dywizji automatyki i ruchu, pod kierownictwem wiceprezydenta i głównego dyrektora, Toma Kopanskiego. Firma podążała w tym kierunku aż do maja 2005 r., gdy połączyła w jedną konferencję dotyczące Automatyzacji Systemów Procesowych oraz Simatic IT.
  – Główny nurt technologii stosowanych w aplikacjach przemysłowych zerwał granice pomiędzy technologiami informatycznymi a inżynierią sterowania – powiedział Nic Gihl, wiceprezydent działu Sterowania i Automatyki Przemysłowej Schneider Electric na Amerykę Północną na forum Organizacji Integratorów Systemów Informatycznych i Sterowania CSIA (Control and Information Systems Integrators Association), które odbyło się na początkach maja br. – Ethernet pozwala na wykonanie wspólnej sieci dla automatyki i systemów MES, co jest inspiracją do odchodzenia od specjalizowanej infrastruktury na rzecz globalnej infrastruktury, ograniczając w ten sposób koszty poprzez standaryzację, redukcję przerw w pracy dzięki diagnostyce opartej na aplikacjach internetowych i bezpiecznej komunikacji pomiędzy zakładami. 
  – Technologie informatyczne i sterowania łączą się, dlatego inżynierowie powinni koncentrować się głównie na zagadnieniach relacji pomiędzy różnymi urządzeniami – mówi Gihl. – Dlaczego? Ponieważ oczywiste zalety zdalnej diagnostyki i napraw, zwiększonej niezawodności i dostępności, obniżonych kosztów serwisu doprowadzą do sytuacji, gdy wszystkie urządzenia będą „mądre” (ang. smart) i zarządzane przez aplikacje internetowe. I to w nie tak odległej przyszłości.
  Stacey Jarlsberg, szef produktu w zespole systemów automatyki Siemens jako trzy główne czynniki biznesowe pchające przemysł w kierunku akceptowania większej integracji informatyki i inżynierii wymienia: ryzyko awarii obecnych systemów, koniec dostępności starych specjalizowanych technologii oraz konkurencję.
  Na potwierdzenie tej tezy o procesach rozwoju w przemyśle przywołajmy raport ARC Advisory Group, który wskazuje, że specjalizowane systemy automatyzacji procesów, które osiągnęły już kres swojego cyklu życia i będą wymieniane, otwierają rynek o wartości 65 milionów dolarów. 
  Twoim, jako inżyniera pracującego w środku tych zmian, zadaniem jest jak najbardziej zaangażować się w proces decyzyjny, dotyczący każdego aspektu w projektach związanych z automatyką w przedsiębiorstwie. – Narzędzia obiegu zadań (ang. worklfow) MES pomagają definiować operacje i jeśli jesteś częścią wdrożenia  MES, możesz wpłynąć na poprawną konfigurację – mówi Kopański z Siemens. – Zawrzyj przymierze z  członkiem zarządu, który popiera inżynierski pogląd na sprawę.

  David Greenfield, dyrektor redakcji CE
  dgreenfield@reedbusiness.com