KE5 – Moduł AS-Interface z przednim złączem wciskowym

    Jak można jeszcze ulepszyć standard AS-Interface? Odpowiedź stanowi zwiększenie wygody dzięki wbudowanym złączom, przyspieszenie procesu instalacji i oszczędność przestrzeni w szafie sterowniczej – przestrzeni, która może być kosztowna. Dodatkową zaletą jest fakt, że centralny wyświetlacz cyfrowy jest dobrze czytelny nawet w ciemności.
    Pepperl + Fuchs wprowadza nowy i innowacyjny standard dla modułów AS-Interface o stopniu ochrony IP20 w formie łatwo dostępnego połączenia wciskowego z przodu urządzenia. Końcówki zaprasowanych przewodów można umieszczać bezpośrednio w złączach wciskowych. Cała wiązka kabli jest prowadzona do dołu, co oznacza że nie ma potrzeby montażu górnego korytka kablowego. Stanowi to nie tylko wyrafinowane rozwiązanie dla szafy sterowniczej, ale także oszczędza przestrzeń i zapewnia przejrzystość zabudowy. Moduły wykorzystujące tego typu połączenie można montować na równo z górną krawędzią szafki, nie zakłócając architektury instalacji. Przezroczysta pokrywa z zawiasami, którą można zamykać w wielu punktach, zapewnia przez cały czas bezproblemowy podgląd na cyfrowy wyświetlacz i umożliwia wewnętrzne kodowanie kolorystyczne funkcji zacisków. Zaciski można usuwać pojedynczo a dzięki różnym kolorom uniemożliwiającym ich pomieszanie urządzenia można wymieniać bez żadnych problemów.

    Za pomocą podświetlanych od tyłu cyfr wyświetlany jest status wejść i wyjść oraz jest przeprowadzana centralna diagnostyka. Nie ma potrzeby przypisywać oznaczeń do poszczególnych diod LED. Taka konfiguracja pozwala odczytywać informacje również w ciemnościach. Podwójne diody LED są wykorzystywane w celu wskazywania przeciążenia na wyjściu na podstawie specyfiki kanału. Styki zacisków dla interfejsu AS-i AUX, które są wewnętrznie zmostkowane, zapewniają pełne 8A, eliminując potrzebę podwójnych tulejek kablowych w punktach zakończeń. Zasilanie czujnika dla modułu może być łatwo przełączane pomiędzy wewnętrznym zasilaniem AS-Interface, a zewnętrznym zasilaniem poprzez AUX. To redukuje ilość wymaganych urządzeń.

    Dzięki niezawodnemu rozdziałowi funkcji pomiędzy AS-Interface i AUX, zdecentralizowane komponenty systemu mogą być bezpieczne zdezaktywowane przy wykorzystaniu modułów KE5 poprzez wyłączenie AUX. Ogranicza to koszty i zwiększa dyspozycyjność instalacji.

    Klienci, którzy chcą zwiększyć wydajność standardu AS-Interface w szafach rozdzielczych, powinni zwrócić uwagę na rozwiązanie KE5.