Kalorymetryczny miernik przepływu sprężonego powietrza z wbudowanym czujnikiem ciśnienia i temperatury

W celu efektywnego zarządzania energią trzeba odczytywać cztery wartości procesowe (przepływ objętościowy, ciśnienie, temperaturę, sumator = licznik łącznej ilości)

  • Dokładna alokacja kosztów energii dzięki precyzyjnemu pomiarowi zużycia
  • Poprawa efektywności energetycznej przez monitorowanie wycieków
  • Redukcja kosztów montażu, konserwacji i sprzętu
  • Podstawa kompleksowego systemu zarządzania energią zgodnie z normą DIN EN ISO 50001
  • Monitorowanie ciśnienia dzięki zintegrowanemu czujnikowi ciśnienia

Uniwersalny czujnik obniża koszty
Ten nowy kalorymetryczny miernik przepływu sprężonego powietrza do zastosowań przemysłowych wyróżnia się jako urządzenie uniwersalne. Posiada nie tylko zintegrowany czujnik temperatury, ale również czujnik ciśnienia, umożliwiający użytkownikowi odczyt czterech wartości procesowych jednocześnie (przepływ objętościowy, ciśnienie, temperatura, totalizer = licznik ilości całkowitej) i optymalizację produkcji.

Monitorowanie sprężonego powietrza
Integracja kalorymetrycznego miernika przepływu sprężonego powietrza SD z jednostką serwisową istniejących lub nowych instalacji zapewnia dodatkowe korzyści. Dzięki zintegrowanemu wyświetlaczowi TFT, który umożliwia wybór pomiędzy czterema różnymi i indywidualnie wybieranymi układami graficznymi, wartości procesowe sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych mogą być skutecznie monitorowane we wspólnych układach sprężonego powietrza. Wartości procesowe mogą być również przesyłane przez IO-Link.

Poprawa efektywności energetycznej dzięki zintegrowanemu monitorowaniu wycieków w instalacji
Precyzyjne monitorowanie przepływu przez SD pozwala na wykrywanie nieszczelności i oszczędność kosztów energii. Ponadto wysoka powtarzalność urządzenia umożliwia dokładne przyporządkowanie kosztów sprężonego powietrza do danej linii produkcyjnej oraz optymalną kalkulację kosztów produktu.

Sprawne monitorowanie ciśnienia roboczego
Dzięki zintegrowanemu pomiarowi ciśnienia można optymalnie monitorować zarówno spadek ciśnienia w zanieczyszczonych układach filtrów powietrza, jak i ogólne ciśnienie robocze układu sprężonego powietrza, co jest bardzo ważne, ponieważ jeśli instalacja składa się z aktuatorów, które pracują przy ciśnieniu 5 barów zamiast idealnego ciśnienia 6,3 bara, prędkość ładowania jest już zredukowana o 25%, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydajności. Z drugiej strony nadmierne ciśnienie robocze nie zwiększa wydajności, ale generuje zwiększone zużycie sprężonego powietrza i zwiększone zużycie urządzenia.

Redukcja kosztów montażu, konserwacji i sprzętu
Integracja kilku parametrów pomiarowych w jednym czujniku pozwala nie tylko zaoszczędzić znaczne koszty sprzętu (czujnika ciśnienia, czujnika temperatury, okablowania i kart wejściowych), ale także koszty montażu i konserwacji.