Kalkulator WEG zwrotu z inwestycji dla pomp i silników wentylatorów

  Nowy internetowy kalkulator WEG zwrotu z inwestycji dla silników elektrycznych pozwala użytkownikom pomp i wentylatorów na szybkie obliczenie oszczędności energii, czasu zwrotu nakładów i redukcji emisji CO2, podczas dokonywania oceny nowych projektów bądź zastępowania obecnych silników modelami o wyższej sprawności.
  Kalkulator zwrotu z inwestycji można pobrać z witryny www.weg.net/green/uk/save-money.html. Program tworzy kompleksowe raporty i pozwala na porównywanie szeregu zmiennych w oparciu o informacje na temat wykorzystania poszczególnych elementów, umożliwiając znalezienie najlepszego rozwiązania dla dowolnego zastosowania (w tym dla aplikacji z kilkoma silnikami).
  Użyteczność kalkulatora zwrotu z inwestycji nie jest ograniczone wyłącznie do produktów WEG: pozwala on także na porównywanie efektywności z dowolnym produktem dostępnym na rynku. Jednakże, ponieważ WEG oferuje ogólnodostępne silniki hybrydowe z magnesem stałym oraz silniki o klasie sprawności IE3, Firma jest przekonana, że innym producentom będzie bardzo trudno dorównać ekonomii urządzeń WEG.
  Produktem uzupełniającym internetowy kalkulator dla inżynierów pomp i wentylatorów pracujących w terenie jest aplikacja Blackberry, obliczająca oszczędność energii. Tę aplikację można również pobrać z Internetu: www.weg.net/green/uk/blackberry-apps.html. Stanowiąc podstawowe narzędzie obliczania okresu zwrotu inwestycji w porównaniu z silnikami o standardowej sprawności w nowych projektach, aplikacja dla urządzeń przenośnych jest także użyteczna w procesie oceny kosztów eksploatacji aktualnie użytkowanych silników, na potrzeby określenia czasu zwrotu nakładów poniesionych na ich zastąpienie modelami o większej sprawności. Aplikacja pozwala też na obliczenie czasu zwrotu z inwestycji dla nowego silnika, w porównaniu z kosztem przezwojenia silnika po awarii. System uwzględnia fakt, że silniki przezwajane mogą wykazywać spadek sprawności nawet o 2 punkty.
  Prosta w użyciu aplikacja internetowa oferuje takie korzyści jak podwójna konfiguracja dla kW i HP, z domyślnymi walutami Euro, Dolar i Funt oraz możliwością zmiany na waluty poprzez funkcję opcji niestandardowych. Ponadto, współczynniki emisji CO2 są dostępne dla węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innych paliw.
  ? Zarówno Kalkulator jak i aplikacja Blackberry to niezbędne narzędzia dla użytkowników pomp i silników wentylatorów ? powiedział Marek Lukaszczyk, Kierownik Marketingu WEG dla Europy. ? Silniki elektryczne zwykle pracują przez tysiące godzin w ciągu roku. Uwzględniając ten fakt, każda poprawa efektywności w wyniku zastąpienia obecnych silników modelami o wyższej sprawności przełoży się na znaczne oszczędności, które w ciągu kilku lat ? a w pewnych przypadkach już w ciągu kilku miesięcy ? zrównoważą wydatki poniesione na nowe urządzenia.