Jak zadbać o wiarygodny pomiar temperatury w instalacji przemysłowej?

Dokładny, szybki i wiarygodny pomiar temperatury ma decydujące znaczenie dla jakości produktu i jest podstawowym kryterium oceny poprawności większości procesów technologicznych. W branżach podlegających najostrzejszym rygorom, takich jak farmaceutyczna, spożywcza czy kosmetyczna, regularna kalibracja czujników jest niezbędna dla walidacji procesów wytwarzania, a także pozwala zachować zgodność z dobrymi praktykami wytwarzania (GMP) oraz normami jakościowymi (FDA). Dzięki rozwiązaniu Endress+Hauser kalibracje czujnika temperatury mogą być wykonywane automatycznie, bez przerywania pracy czujnika oraz bez angażowania dodatkowych zasobów i dodatkowych kosztów.

iTHERM TrustSens jako pierwszy samokalibrujący się termometr na rynku zrewolucjonizował sposób weryfikacji i dokumentacji pomiarów temperatury na instalacjach technologicznych podlegających audytom pod kątem spełnienia warunków GMP. Dzięki unikalnej funkcji, wykorzystującej odniesienie do wbudowanego fizykalnego wzorca temperatury, urządzenie pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze, zapewniając jednocześnie dokładność i stabilność długoterminową. Kalibracja odbywa się automatycznie, bez konieczności nie tylko zatrzymywania produkcji, ale również demontażu urządzenia z aparatury. Pozwala to dodatkowo skrócić czas przeznaczony na mycie instalacji oraz przygotowanie jej do kolejnych partii wsadu. Konstrukcja termometru iTHERM TrustSens została zaprojektowana głównie z myślą o zastosowaniach higienicznych i aseptycznych, w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz w biotechnologii i spełnia w tym względzie wymagania norm FDA, EHEDG i 3-A.

iTHERM TrustSens ? termometr do zastosowań w instalacjach higienicznych i aseptycznych

100% zgodności ? 0% wysiłku

Sercem termometru jest unikatowy moduł zawierający czujnik temperatury Pt100 oraz fizykalny wzorzec temperatury w postaci punktu Curie materiału krystalicznego, umieszczonego w kontakcie z czujnikiem pomiarowym. Procedura samoczynnej kalibracji jest uruchamiana całkowicie automatycznie, po osiągnięciu przez materiał wzorca jego temperatury Curie wynoszącej 118°C, natomiast wartość odchyłki kalibracyjnej wyznaczana jest podczas spadku temperatury procesu poniżej tej wartości. Cykl taki zwykle ma miejsce w procesach, gdzie okresowo wykonywana jest sterylizacja instalacji parą (SIP), co jest standardową procedurą we wszystkich technologiach spożywczych i biotechnologicznych. Dzięki temu wysoka dokładność czujnika TrustSens jest stale monitorowana i utrzymywana w całym okresie jego eksploatacji. Warto podkreślić, że temperatura punktu Curie wbudowanego materiału jest jego stałą fizyczną i jako wzorzec stabilny w czasie pozwala na nieosiągalną wcześniej powtarzalność kalibracji czujnika pomiarowego Pt100.

Certyfikaty kalibracji są zapisywane i przechowywane w formie cyfrowej w termometrze. Za pomocą komunikacji HART lub przy użyciu bezpłatnego oprogramowania Endress+Hauser (Devicecare lub Fieldcare) można je z łatwością pobrać w dowolnym momencie. Termometr zapisuje do 350 wyników, dzięki czemu mamy możliwość analizy historii przeprowadzonych kalibracji, a co za tym idzie, wprowadzenia działań predykcyjnych i wczesnego ustalenia trendów. Każdy termometr iTHERM TrustSens posiada certyfikat identyfikowalności z międzynarodową skalą temperatury ITS-90.

iTHERM TrustSens TM371 ? 100% zgodności, 0% wysiłku

Wyjątkowe rozwiązanie dla branż farmaceutycznej i spożywczej

Innowacyjna technologia samokalibracji iTHERM TrustSens jest wyjątkowo pomocna dla branż objętych regulacjami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (z ang. GMP). Oprócz oczywistego wzrostu wiarygodności procesu, dzięki automatycznej kalibracji wykonywanej przed każdym wsadem produkcyjnym, wzrasta również dyspozycyjność instalacji technologicznej. Pozwala to w znaczący sposób zmniejszyć nakład pracy, ilość zużytych zasobów oraz koszty produkcji, zwiększając jednocześnie jej rentowność.

Dzięki częstszym kalibracjom iTHERM TrustSens umożliwia również osiągnięcie niemożliwego wcześniej poziomu przejrzystości procesu produkcyjnego. Dane kalibracyjne, zgodne z wymogami audytorów, są dostępne do wglądu w każdej chwili i dostarczają pełną dokumentację punktu pomiaru temperatury. Aktualny certyfikat kalibracji można wydrukować za pomocą kilku kliknięć.

Technologia Heartbeat w pomiarach temperatury

Termometr został wyposażony w innowacyjny system Heartbeat Technology. Dzięki temu urządzenie poddawane jest ciągłej diagnostyce oraz weryfikacji bez przerywania pomiaru, a użytkownik otrzymuje czytelne raporty o jego stanie. Heartbeat Technology pozwala ocenić wpływ procesu technologicznego na jakość pomiarów i w porę zapobiec przestojom, jednocześnie zwiększając produktywność instalacji. To innowacyjne, a zarazem ekonomiczne rozwiązanie techniczne, które obejmuje szczegółową diagnostykę, weryfikację oraz monitoring. Co więcej iTHERM TrustSens ma wbudowane diody LED, które sygnalizują stan urządzenia.

Nagrodzona jakość

Termometr niejednokrotnie został doceniony przez branżę techniczną, która dostrzegła tkwiący w nim potencjał. Firma Endress+Hauser została uhonorowana prestiżową nagrodą Hermes Award 2018, przyznawaną w ramach jednego z najbardziej szanowanych konkursów technologicznych na świecie.

W konkursie nagradzane są produkty i procesy, charakteryzujące się innowacyjnością, efektywnością działania i korzyściami płynącymi z ich zastosowania. Nagroda została wręczona podczas otwarcia targów Hannover Messe w 2018 roku.

Innowacyjność, oryginalność oraz duże znaczenie rynkowe termometru iTHERM TrustSens zadecydowały o przyznaniu konstruktorom Endress+Hauser również innej prestiżowej nagrody ? AMA Innovation Award 2018. Nagroda ta jest przyznawana innowacyjnym zespołom badawczo-rozwojowym i uchodzi za jedną z najbardziej pożądanych nagród w branży.


Endress+Hauser Polska Sp. z o.o.

ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław

tel. +48 71 773 00 00

e-mail: info.pl@endress.com

www.pl.endress.com/trustsens