Jak ulepszyć proces projektowania ?


Wszyscy dążą do zwiększenia innowacyjności oraz kreatywności w procesach projektowych zarówno pojedynczych produktów, jak i całych linii produkcyjnych. Oczywiście, niektórzy ludzie są z natury bardziej kreatywni od innych, dlatego też mogą samodzielnie podnosić swoje kwalifikacje czy zdolności, korzystając chociażby z dostępnych na rynku książek i poradników. Warto jednak postawić sobie pytanie, czy możliwe jest zwiększenie inwencji twórczej ogółu inżynierów? Odpowiedź brzmi: oczywiście, tak. Niezbędna jest tu jednak integracja wiedzy z kilku dziedzin: praktyki, nauki, a nawet umiejętności artystycznych. Oto dlaczego inżynieria daje tak wiele przyjemności i zadowolenia.
 Według sugestii Richarda Seymoura i Dicka Powella współfundatorów firmy konsultingowej Seymourpowell (zajmującej się projektowaniem różnego typu produktów, mającej niemal 20-letnią tradycję, z siedzibą w Londynie) oraz gwiazd emitowanego w brytyjskiej telewizji programu dotyczącego projektowania, w celu udoskonalenia procesów projektowania pojedynczych produktów oraz kompleksowych procesów produkcyjnych, niezbędne są kreatywność oraz olbrzymia pasja w projektowaniu i wprowadzaniu wszelkich innowacji. By to osiągnąć, konieczne jest uwzględnienie następujących kwestii:

    • Czynnik zmian kulturowych: nowe idee są owocem bogatej, wszechstronnej wiedzy, zagłębienia się we wszystko, co dzieje się dookoła ? trendy społeczne, mentalność ludzi, technologie, naukę, biznes i ekonomię.
    • Zdolność niekonwencjonalnego myślenia; umiejętność pójścia pod prąd, opierając się na ideach powiązanych bardziej z czynnikiem ludzkim, niż martwymi przedmiotami. Szukanie pomysłów w obszarach gdzie w ogóle nie spodziewamy się ich znaleźć. Telefon, penicylinę, kuchenkę mikrofalową wynaleziono w trakcie działań związanych z zupełnie innymi zagadnieniami. 
    • Obserwacja w większym stopniu tego, co ludzie robią, niż tego co mówią. Nie wolno dać zamknąć się, stłumić przez jakieś ograniczenia i stereotypy.
    • Rozpoczęcie działań z dużym wyprzedzeniem ? siedmiu lub ośmiu lat ? co umożliwia właściwe spojrzenie zarówno w przeszłość, jak i przyszłość. Jest to podstawa tworzenia nowych koncepcji i pójścia w kierunku, w jakim się chce i w jakim powinno się ostatecznie działać.

Projektowanie może być procesem wysoce kreatywnym. Zdaniem Waltera Herbsta, profesora i kierownika programu Managing Product Design, programu realizowanego na Uniwersytecie Northwestern, skuteczna implementacja nowego projektu wymaga jego właściwej aplikacji strukturalnej, określenia możliwości jego zastosowania, dzięki odpowiednim analizom, zbadania oczekiwań innowacyjnych potencjalnych użytkowników oraz odpowiedniego zarządzania własnością intelektualną tak, by była ona wykorzystana zgodnie z ogólną strategią.
Walter Herbst, założyciel firmy konsultingowej Herbst LaZar Bell, uznawanej za największą amerykańską firmę prywatną zajmującą się projektowaniem różnych produktów, przyznaje: ? Dziś wszyscy mówią o konieczności innowacyjności.
 I właśnie to słowo można było najczęściej usłyszeć podczas największych targów przemysłowych w Stanach, na National Manufacturing Week w Chicago [przyp. red.: tak jak i w Polsce podczas Automaticonu, co zostało opisane w relacji z targów w majowym wydaniu.

Mark T. Hoske, redaktor naczelny CE mhoske@reedbusiness.com