iTRAK, system inteligentnego sterowania transportem

Technologia iTRAK® umożliwia niezależne sterowanie wieloma elementami transportującymi na prostych lub zakrzywionych torach. Ten innowacyjny system, łączący możliwości ruchów liniowego i obrotowego, jako całość stanowi elastyczne i w pełni zintegrowane rozwiązanie. Technologia ta pozwala zwiększyć wydajność produkcji, skrócić czas przestoju i zmniejszyć całkowity rozmiar maszyny.
Niezwykle elastyczny system iTRAK® może być konfigurowany i orientowany w przestrzeni tak, aby mógł spełniać wymagania konkretnych zastosowań.
System iTRAK® składa się z:

Modułów liniowych iTRAK®

Każdy liniowy silnik iTRAK® jest samodzielnym wielofazowym silnikiem, gotowym do pracy, bez żadnych ruchomych części podlegających zużyciu.

Modułów zakrzywionych iTRAK®

Moduły zakrzywione iTRAK® bezproblemowo współpracują z Liniowymi modułami iTRAK® oraz standardowymi elementami transportującymi iTRAK®.

Elementy transportujące iTRAK®

Elementy transportujące iTRAK® dostępne są w rożnych rozmiarach i kształtach. Mogą być również dostosowywane do potrzeb konkretnych zastosowań. Ruch elementu transportującego jest sterowany za pomocą enkodera absolutnego zintegrowanego wewnątrz modułu silnika iTRAK®.

Moduł Zasilania i Sterowania

Każdy moduł iTRAK® zawiera swój własny napęd, który wymaga zasilania i komunikacji. Moduł Zasilania i Sterowania (PCM) zapewnia te niezbędne funkcje w ramach modułu centralnego.

iTRAK® i Architektura Zintegrowana

Zalety systemu iTRAK® są szczególnie widoczne, gdy jest połączony Zintegrowaną Architekturą®. Zintegrowana Architektura pozwala użytkownikom końcowym i projektantom maszyn odpowiadać na dynamiczne zmieniające się potrzeby.