Inżynier z wirtualną asystą – AR4vision

Inżynier z wirtualną asystą – AR4vision – to aplikacja na okulary rozszerzonej rzeczywistości Microsoft Hololens, która umożliwia komunikację audio i video dwóch osób znajdujących się w różnych lokalizacjach dając im jednocześnie narzędzia do zdalnej współpracy. Obaj użytkownicy mają możliwość manipulowania treścią obrazu i dodawania zaznaczeń (np. strzałek). Dodatkowo istnieje możliwość ?mrożenia” obrazu rzeczywistego świata w polu widzenia użytkownika okularów oraz przesyłania plików, np PDF.
Komunikator działa poprzez Internet, zapewniając komunikację osób w czasie rzeczywistym pomiędzy osobami znajdującymi się w różnych lokalizacjach (technikami, serwisantami, ekspertami). Narzędzie oferuje zarówno zdalną pomoc w czasie rzeczywistym, jak i dostęp do instrukcji ekspertów, dzięki czemu osiągamy niespotykany poziom wsparcia i współpracy.

Co daje aplikacja:
? Aplikacja umożliwia asystowanie podczas prac konserwacyjnych, prowadząc pracownika przez procedury w celu szybszej realizacji działań
? Umożliwia asystowanie podczas napraw po awarii, prowadząc pracownika przez procedury naprawcze w celu szybszej naprawy
? Aplikacja wspiera kontrolę jakości w czasie rzeczywistym
? Wspiera procesy dzielenia się wiedzą oraz szkolenia pracowników na odległość

Korzyści płynące z wdrozenia aplikacji AR4vision to m.in:
? Redukcja kosztów wyjazdów i podróży
? Oszczędność czasu wynikająca z naprawy maszyn i urządzeń
? Redukcja kosztów związanych z naprawą maszyn i urządzeń (ograniczenie czasu przestoju)
? Zdalna kontrola oraz zdalny serwis maszyn i urządzeń
? Szybki dostęp do wiedzy ekspertów
? Skalowanie wiedzy – możliwość realizacji szybkich szkoleń na odległość
? Maksymalizacja zadowolenia klienta

Studia przypadku
Zdalna naprawa maszyn i urządzeń
System AR4vision może być wykorzystany do zdalnej naprawy maszyn i urządzeń. W przypadku awarii, producent ma szybki i bezpośredni dostęp do urządzenia i za pomocą okularów oraz naszej aplikacji, może dokonać jej naprawy. W niektórych przypadkach nie jest konieczna wizyta pracownika producenta a jedynie obecność okularów. Korzyści to przede wszystkim ograniczenie czasu przestoju maszyny lub urządzenia oraz kosztów wynikających z tego przestoju.

Zdalny serwis maszyn i urządzeń
System AR4vision może być wykorzystany w pracy działów serwisowych zakładów. Serwis urządzenia odbywa się zdalnie poprzez obecność okularów (i pracownika) w miejscu realizacji. Pozwala to na dokonanie serwisu takiego urządzenia lub maszyny nawet przez pracownika posiadającego małe doświadczenie, który za pomocą naszego komunikatora ma możliwość wymiany informacji oraz korzysta z wiedzy osoby bardziej doświadczonej. Podstawowe korzyści to oszczędność czasu i środków finansowych związanych z wyjazdem pracowników oraz oszczędność kosztów związanych z pracą serwisanta.

Zdalne szkolenie
System AR4vision może być wykorzystany do prowadzenia szkoleń na odległość.