Integracja technologii FDT/DTM w oprogramowaniu narzędziowym Automation Studio

Technologia FDT/DTM reprezentuje mowy wymiar w integracji przemysłowych urządzeń rozproszonych. Po raz pierwszy pełna funkcjonalność, a także możliwość konfiguracji urządzeń dostępna jest niezależnie od producenta jak i używanej sieci. Oprogramowanie narzędziowe Automation Studio jest wyposażone w uniwersalny mechanizm FDT (Field Device Tool), który pozwala łączyć dowolne urządzenia DTM (Device Type Manager) przy użyciu technologii ?wtyczek?. Urządzenia zdefiniowane poprzez DTM mogą być łatwo zintegrowane z  topologią układu sterowania.
Wbudowany w Automation Studio graficzny interfejs typowy dla producenta ułatwia konfigurowanie i diagnozowanie urządzenia. Pozwala to zredukować od minimum czas potrzebny na uruchomienie systemu sterowania. Podczas implementowania tej technologii w Automation Studio, położono szczególny nacisk na transparentność obsługi wejść/wyjść. Dzięki temu wejścia/wyjścia dostępne w urządzeniu są łączone ze zmiennymi algorytmu sterowania tak samo łatwo i skutecznie jak z rodzimymi modułami oferowanymi przez B&R. Na poziomie aplikacji zdejmuje to z programisty konieczność skupiania się na używanej sieci fieldbus. Taki rodzaj integracji zapewnia bezpieczeństwo projektu dzięki pewności, że potencjalna konieczność zamiany w przyszłości używanej sieci fieldbus na inną, nie będzie wymagała zmian w aplikacji.
Konieczność przeprogramowywania urządzenia po jego wymianie staje się teraz przeszłością, a dzieje się tak dzięki zcentralizowanemu przechowywania parametrów w PLC. Sterownik automatycznie przeładowuje wymagane parametry konfiguracyjne do nowego urządzenia. Redukuje to czas potrzeby na przeprowadzenie wymiany, ale przede wszystkim, pozwala na przeprowadzenie takiej wymiany bez potrzeby posiadania narzędzi programistycznych.