Instytut Fraunhofera wspiera polskich innowatorów

    Fraunhofer MOEZ (Fraunhofer-Zentrum für Mittel- und Osteuropa), jeden z instytutów Towarzystwa im. Fraunhofera uruchomił program akceleracyjny skierowany do innowacyjnych przedsiębiorców z Polski zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w wejściu na wybrane rynki europejskie.

    Instytut został partnerem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przy realizacji przedsięwzięcia GO_GLOBAL.PL.

    Towarzystwo im. Fraunhofera to największa w Europie organizacja w obszarze badań stosowanych. Skupia ponad 80 ośrodków naukowo-badawczych w Niemczech, zajmujących się badaniami naukowymi w takich dziedzinach jak zdrowie, żywienie, środowisko, bezpieczeństwo, informacja i komunikacja, transport, energia oraz technologia produkcji. Partnerzy i zleceniodawcy to przede wszystkim przedsiębiorstwa przemysłowe, a także firmy usługowe oraz instytucje publiczne.

    Dzięki porozumieniu polskie firmy prowadzące działalność innowacyjną mogą liczyć na łatwiejsze pozyskanie partnerów zagranicznych.

    GO_GLOBAL.PL, inicjatywa NCBR, służy wsparciu polskich przedsiębiorców w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych na rynkach światowych. Pozwala uzyskać dotacje na przygotowanie strategii wejścia na rynki światowe, dopasowanie innowacji do wymagań tego typu rynków oraz rozwój i weryfikację strategii. Budżet programu to 10 mln zł. Z programu mogą skorzystać przedsiębiorstwa rozwijające produkty i usługi z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii. Tegoroczny nabór kończy się 25 czerwca.