Inspekcja kodów matrycowych i rozpoznawanie pisma za pomocą systemu wizyjnego XG-7000

H2M Technologies, francuska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji maszyn pakujących dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego korzysta w swoich urządzeniach z opracowanego przez Keyence systemu wizyjnego XG-7000. Czynniki, które zadecydowały o wyborze rozwiązania dostarczanego przez Keyence, to większy potencjał rozwojowy i lepsza stabilność oprogramowania.
Firma H2M Technologies, założona w 1996 roku przez ekspertów działających w przemyśle farmaceutycznym, oferuje kompleksowe rozwiązania z zakresu inżynierii, projektowania, produkcji i modernizacji oraz bierze udział w projektach automatyzacji i modernizacji maszyn. Działa aktywnie także w przemyśle kosmetycznym, charakteryzującym się bardzo zbliżonymi wymogami co do parametrów maszyn w stosunku do przemysłu farmaceutycznego. Jest firmą francuską posiadającą biura w Bretanii i w Regionie Centralnym.

“Opracowaliśmy specyficzne rozwiązania w zakresie nadruku i inspekcji on-line oznaczeń ustawowych i kodów matrycowych. Te drugie są szczególnie istotne, ponieważ stały się obowiązkowe 1 stycznia 2011 roku. Nasze maszyny, kompatybilne ze standardami przemysłowymi, zawierają przenośniki taśmowe z prowadnicami. Umożliwiają wykonywanie nadruków i inspekcję kodów matrycowych na maksymalnie 250 pudełkach w ciągu minuty,” mówi Alain Herraux, dyrektor biura z Regionu Centralnego.

“Ze względu na ważną rolę, jaką pełni w naszej aplikacji system wizyjny, uznaliśmy za konieczne zapewnienie większej swobody kontroli. Dlatego właśnie skontaktowaliśmy się z Keyence. Naszym wymogiem było zintegrowanie w całym systemie pojedynczego interfejsu sterującego, który byłby wykorzystywany do obsługi maszyn i drukarek oraz przeprowadzania inspekcji.”

“Mimo, że nie uważamy się za ekspertów w dziedzinie systemów wizyjnych, zrozumienie obsługi XG-7000 nie zajęło nam zbyt dużo czasu,” dodaje Herraux. “Edytor do programowania schematów działań i regulacje są tu bardzo proste. System dostarcza niezawodnych wyników inspekcji i pozwala łatwo wykrywać błędy. Dużym plusem jest możliwość wyświetlania schematów działań. Podsumowując, byliśmy w stanie zintegrować system wizyjny z naszymi maszynami bez żadnych problemów i otrzymaliśmy od Keyence pełne wsparcie w tym zakresie.”

Zalety trzech systemów wizyjnych XG-7000 stały się oczywiste dla firmy H2M Technologies zaraz po ich instalacji: ”Rozwiązanie Keyence oferuje konkretne korzyści. Ponadto, zapewnia stabilność ze względu na wykonywanie obliczeń bezpośrednio w kontrolerze. Mamy kontrolę nad oprogramowaniem, a działanie kamery jest znacznie szybsze. Wcześniej zdarzały się opóźnienia w działaniu systemu wizyjnego, natomiast obecnie jesteśmy w stanie przeprowadzić inspekcję kodu matrycowego i wykonać sześć skanów OCR w przeciągu 180 ms. Nasz system ma wystarczająco dużo czasu na usunięcie wszystkich wadliwych produktów, które wykryje”.

Najważniejszą zaletą systemu wizyjnego XG-7000 jest wszechstronność. Nie tylko zapewnia on największą szybkość skanowania (1 milion pikseli w ciągu 20,5 ms), rozdzielczość i stabilność, ale jest też dostarczany z obszernym zestawem narzędzi programowych i może być programowany z komputera PC. Szybka platforma obliczeniowa jest tu zamykana wewnątrz dedykowanego kontrolera do przetwarzania obrazu, co eliminuje problemy z ewentualnym przeciążeniem i ogranicza liczbę prac serwisowych.

Zestaw narzędzi programowych XG VisionEditor jest intuicyjny, elastyczny i łatwy w obsłudze oraz może być dostosowywany do preferencji użytkownika. Obrazy rejestrowane przez kontroler mogą być wykorzystane w szczególności do symulacji wyników detekcji i wyznaczania optymalnych ustawień. Program sterujący występuje w postaci graficznego schematu działań, w obrębie którego użytkownik może dowolnie przeciągać „bloki” działań. Dostępny jest tu szeroki zakres algorytmów i filtrów. Elastyczność systemu wynika też z faktu, że użytkownik uruchamiając algorytmy, definiując filtry i włączając istniejące aplikacje może integrować kod źródłowy w języku C. Dostępne narzędzia do debuggowania i trace log (log śledzący dane I/O programu, komendy i dane I/O sterownika PLC) pozwalają na przetestowanie programu wizyjnego i interfejsu ze sterownikiem PLC w celu skrócenia czasu integracji.

www.keyence.eu