Innowacyjne integracje zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych MIG/ MAG/ TIG/laser

Roboty Przemysłowe ? integrator stanowisk zrobotyzowanych i automatyki przemysłowej- wprowadza do swojej oferty innowacyjną celę do spawania laserowego ? Koliber 2020.

Założeniem przy projektowaniu nowego stanowiska było przede wszystkim stworzenie rozwiązań w obszarach, gdzie nie jest możliwe spawanie metodą MIG / MAG / TIG. Roboty Przemysłowe od lat specjalizują się w robotyzacji stanowisk i linii spawalniczych, stale poszerzając swoją ofertę. Koliber 2020 to ukłon w stronę tych przedsiębiorców, których produkt jest zbudowany z materiałów trudnospawalnych lub wymaga podwyższonej wytrzymałości spoin.

Budowa i układ nowego stanowiska jest odzwierciedleniem zasady inteligentnej optymalizacji, wdrażanej systematycznie na wszystkich stanowiskach Robotów Przemysłowych. Celem i dążeniem integratora jest budowa kompaktowych stanowisk, osadzonych na wspólnej platformie i dzięki temu łatwych w montażu, demontażu i szybkiej relokacji. Jednocześnie jednak optymalizacja gabarytów stanowiska jest przeprowadzana tak, aby zagwarantować przestrzeń potrzebną do zaprogramowania najkorzystniejszej trajektorii ruchu robota (czyli dojazdów do elementu spawanego), co jest warunkiem koniecznym dla uzyskania rentownych czasów spawania i odpowiedniej wydajności stanowiska. W przypadku celi Koliber 2020, budowa i gabaryty są również podyktowane aspektami związanymi z zapewnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa operatorów, z racji generowanego podczas spawania promieniowania laserowego, które wymaga odpowiedniej obudowy stanowiska.

Innowacyjność nowej celi spawalniczej zasadza się przede wszystkim na znacznej poprawie wydajności i skróceniu czasu spawania przy jednoczesnej poprawie jakości otrzymywanych spoin dla wybranych materiałów. Jest to efekt szeregu badań, analizujących sposób pracy głowicy laserowej na manipulatorze i obciążeń, którym jest poddana zarówno podczas przejazdów robota jak i samego spawania. Na tej podstawie dobrano także typ głowicy oraz odpowiednie jej mocowanie,  minimalizujące ryzyko niezamierzonych przemieszczeń i odkształceń jej komponentów. Zoptymalizowano również trajektorię dojazdu robota do spawanego detalu. Kolejnym nowatorskim rozwiązaniem było wdrożenie systemu oscylacyjnego ruchu głowicy podczas spawania. Rozwiązanie to skutkuje poszerzeniem pasma, na którym wykonywane jest spawanie, co oznacza, że robot może poprawnie wyspawać nawet te miejsca, w których krawędzie spawanego elementu nie przylegają idealnie do siebie. W praktyce oznacza to, że detale mogą być przygotowywane szybciej i jednocześnie maleje ilość wadliwych produktów, co znacząco poprawia wydajność pracy stanowiska, ułatwia pracę operatorów i zwiększa rentowność inwestycji. Trzecim wreszcie polem do badań było spawanie materiałów trudnospawalnych (stali wysokowytrzmałościowych, materiałów mieszanych), gdzie kluczowym aspektem było maksymalne ograniczenie ilości ciepła wprowadzanego do złącza. Doskonałe efekty i jakość spoin uzyskano m.in. dla procesu spawania stali o wysokiej wytrzymałości i gwarantowanej granicy plastyczności 1300 MPa.

Z kolei dla producentów wyrobów ze stali (zwykłej i nierdzewnej) oraz aluminium, Roboty Przemysłowe posiadają szeroką ofertę rozwiązań spawalniczych MIG/Mag oraz TIG.

Więcej informacji na stronie integratora www.RobotyPrzemyslowe.pl.