IIoT i Przemysł 4.0 w branży maszyn przemysłowych – 5 wniosków z redakcyjnych ankiet

Dwadzieścia pięć procent respondentów biorących udział w ankietach dotyczących integracji informacyjnej, Przemysłowego Internetu Rzeczy (IIoT) oraz Przemysłu 4.0, związanych jest z branżą maszyn przemysłowych ? z nich zaś 32% odpowiada za projekty systemów albo produktów, układy sterowania lub oprzyrządowanie.
1. Znajomość technologii
61% użytkowników końcowych, zajmujących się maszynami przemysłowymi, ma ?dużą? lub ?jakąś? znajomość szkieletu programowego IIoT. Tylko 41% twierdzi, że zna platformę internetową Industrie 4.0.
2. IIoT a Przemysł 4.0
Na podstawie wyników ankiety można określić, że 34% zakładów z branży maszyn przemysłowych wykorzystuje elementy zarówno IIoT, jak i Przemysłu 4.0. W przypadku 8% zakładów do ich potrzeb lepiej pasuje technologia IIoT, a 6% widzi w tej roli koncepcję Przemysłu 4.0.
3. Cechy użyteczne
Wśród atrybutów Przemysłowego Internetu Rzeczy, które mogą być najbardziej przydatne dla branż przemysłowych, przedstawiciele zakładów wymienili interoperacyjność oraz otwarte standardy, łączące ludzi, procesy i dane. Wśród technologii wykorzystywanych w Przemyśle 4.0 za najbardziej użyteczne uznano systemy czasu rzeczywistego.

4. Obszary produktowe
W jakich obszarach produktowych można oczekiwać największej poprawy wskaźników wskutek wdrożenia idei IIoT i Przemysłu 4.0? Pierwszy to ten związany ze sprzętowymi interfejsami człowiek-maszyna (HMI), interfejsami operatora, panelami sterowniczymi, alarmami itd. ? 51% respondentów wskazało tu jako źródło oczekiwanych rozwiązań na IIoT, 43% zaś na Przemysł 4.0. Drugi obszar to programowalne sterowniki typu PLC i PAC ? 42% respondentów wskazało na IIoT, a 35% na Przemysł 4.0.

5. Przyszłe finansowanie
Użytkownicy końcowi z branży maszyn przemysłowych oczekują, że w wyniku dyskusji na temat technologii IIoT i Przemysłu 4.0 średni poziom finansowania tych rozwiązań w ich zakładach wzrośnie w ciągu następnych dwunastu miesięcy o 30%.

Opracowanie: Amanda Pelliccione, dyrektor ds. badań w CFE Media.
Tekst pochodzi z nr 2/2017 magazynu "Control Engineering". Jeśli Cię zainteresował, ZAREJESTRUJ SIĘ w naszym serwisie, a uzyskasz dostęp do darmowej prenumeraty w formie drukowanej i/lub elektronicznej.