IBM rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Śląskim

  IBM Polska i Uniwersytet Śląski w Katowicach podpisały umowę, na mocy której uczelnia poszerzy obecny program dydaktyczny o ofertę zajęć z wykorzystaniem najnowszej technologii i rozwiązań IBM w obszarze budowania rozwiązań dla inteligentnych miast.

  Porozumienie umożliwi transfer know-how w obszarze tworzenia inteligentnych rozwiązań na rzecz dynamicznie rozwijających się obszarów miejskich Górnego Śląska. Umowa przewiduje również fakultatywne kształcenie studentów, doktorantów i pracowników naukowych w celu podniesienia konkurencyjności uczelni na rynku szkolnictwa wyższego.

  Na mocy podpisanej umowy IBM zapewni do celów edukacyjnych i badawczych, oprogramowanie wykorzystywane przez firmę na całym świecie w celu budowy założeń modelu inteligentnego miasta, jak również ekspertów z dziedziny implementacji tych rozwiązań do merytorycznej opieki nad programem nauczania. W ramach programu "smarter cities", zrealizowane zostaną moduły szkoleniowe obejmujące rozwój oprogramowania w zakresie zarządzanie infrastrukturą miasta, w tym między innymi: centrum antykryzysowego
  i monitoringu miejskiego.

  Miasta, które już wykorzystują założenia modelu inteligentnych miast opracowanego przez IBM to między innymi: San Francisco, Dallas, Waszyngton, Chicago oraz Oslo, Londyn, Bordeaux, Amsterdam i Sztokholm w Europie.

  Uniwersytet Śląski wprowadzi do zajęć dydaktycznych najnowsze oprogramowanie i materiały edukacyjne IBM, a także umożliwi wybranym pracownikom naukowym zdobycie certyfikatów IBM. Dla najlepszych studentów IBM przewiduje możliwość odbycia praktyk zawodowych w firmie. Z oferty pierwszych wirtualnych praktyk opartych na wiodącym trendzie IT, jakim jest przetwarzanie w chmurze (z ang. "cloud computing"), studenci uniwersytetu będą mogli skorzystać już od 16. października br.

  – Współpraca z IBM nie ograniczy się do otwarcia naszym studentom możliwości poznawania najnowszego oprogramowania i odbywania praktyk – mówi prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. – Spodziewamy się także wspólnych projektów badawczych związanych nie tylko z tworzeniem nowych rozwiązań, ale także nowatorskimi zastosowaniami tych już istniejących. Inicjatywa Akademicka jest motorem innowacyjnych przedsięwzięć – nie tylko możliwych do zastosowania lokalnie, ale także w skali globalnej. Podpisanie umowy jest kolejnym krokiem w stronę dwukierunkowego transferu technologii i wiedzy, który przyniesie wszystkim wymierne korzyści.