HMS Networks przejmuje większość udziałów firmy Owasys Advanced Wireless Devices

Przedstawiciele HMS i Owasys w Bilbao. Od lewej: Javier Gurtubay Francia, CEO, Owasys; Damaso Orbe Larrondo, Sales Manager, Owasys; Oscar Cedergren M&A manager, HMS; Joakim Nideborn, CFO, HMS; Miguel López López, R&D Manager, Owasys; Juan Carlos Cabado Ramos, Sourcing Manager, Owasys.

HMS Industrial Networks AB, spółka zależna należąca w całości do HMS Networks AB, 1 lipca 2021 r. nabyła 60% udziałów hiszpańskiej firmy Owasys Advanced Wireless Devices S.L. Firma Owasys z siedzibą w Bilbao zatrudnia 20 pracowników i zajmuje się komunikacją bezprzewodową, projektując i wytwarzając produkty do pojazdów użytkowych i maszyn przemysłowych.

Owasys oferuje platformy komunikacji bezprzewodowej typu embedded, umożliwiające zdalne monitorowanie i sterowanie szeroką gamą maszyn mobilnych. Portfolio obejmuje kluczowe produkty, takie jak owa4x – bramkę IoT do przetwarzania i przesyłania danych z przewodowych i bezprzewodowych czujników, urządzeń i wyposażenia peryferyjnego do chmury oraz owa450, która jest platformą IoT do kontrolowania i monitorowania danych z pojazdów i maszyn przemysłowych na krawędzi sieci (Edge).

Rozwiązania Owasys oferują wartość dodaną w postaci ograniczenia przestojów floty oraz konserwację opartą na danych, optymalizującą harmonogram prac serwisowych.

– Nabycie udziałów w Owasys umożliwia firmie HMS wejście do pionu maszyn mobilnych i pojazdów użytkowych, co jest interesującą częścią naszego strategicznie ważnego pola działalności „Information Centric”. Dzięki Owasys wzmacniamy pozycję firmy w zakresie rozwiązań zdalnego dostępu i przetwarzania danych, wykraczając poza ugruntowaną pozycję w obszarze automatyzacji fabryk – podkreśla Staffan Dahlström, dyrektor generalny HMS Networks, i kontynuuje – Owasys ma imponującą technologię i bazę klientów, biorąc pod uwagę wielkość firmy, a HMS zapewni dobrą platformę dla przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa.

– Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością dalszego umacniania pozycji na rynku razem z HMS. Dostrzegamy dobre możliwości współpracy technologicznej, a międzynarodowa obecność HMS będzie bardzo przydatna dla dalszej ekspansji Owasys – mówi Javier Gurtubay, dyrektor generalny Owasys.

HMS przejęło 60% udziałów w Owasys od istniejącego zespołu zarządzającego, który pozostaje właścicielem 40% udziałów i będzie nadal kierować biznesem. Oczekuje się, że Owasys osiągnie sprzedaż netto na poziomie 5,5 mln euro i EBIT na poziomie 1,4 mln w 2021 r.

Przejęcie będzie miało w przyszłości ograniczony wpływ na zysk przypadający na jedną akcję HMS.