HAMAMATSU PHOTONICS wprowadza na rynek innowacyjny spektrometr o niespotykanym zakresie dynamiki

Z dumą ogłaszamy wprowadzenie na rynek swojego najnowszego spektrometru – OPAL-Luxe C16736-01.

Dzięki bezprecedensowemu zakresowi dynamiki (D-Range) od 2 500 000:1 jest to pierwszy spektrometr do pomiaru bardzo słabych i silnych sygnałów jednocześnie. Umożliwia to wiele nowych zastosowań w dziedzinie fizyki plazmy, fotoluminescencji, pomiarów gęstości optycznej i metrologii cienkowarstwowej.

Innowacyjne CCD poszerza zakres D-Range

Pomiar spektralny zazwyczaj przeprowadza się porównując sygnały. Próbki o dużej gęstości lub procesy z jednoczesnym wzbudzeniem i emisją, takie jak monitorowanie plazmy lub fotoluminescencja trudno mierzyć, gdyż natężenia nie mogą się zbytnio różnić, aby zmieścić się w zakresie dynamicznym instrumentu. Problem rozwiązuje nasz innowacyjny sensor CCD, z zakresem dynamiki nie kilka tysięcy ale 2,5 miliona do 1. CCD został podzielony na dwa obszary, z których każdy ma oddzielny czas ekspozycji dla silnych i słabych sygnałów. Oba sygnały są łączone software’owo i umożliwiając zestawienie wyników różniących się nawet sześcioma rzędami wielkości z doskonałym SNR (stosunek sygnał-szum).

OPAL-Luxe wykorzystuje doświadczenia Hamamatsu z poprzednich serii spektrometrów, dzięki którym osiągnięto rozdzielczość optyczną 0,85nm i powtarzalność długości fali 0,1nm, bez spadku czułości. Nowa konstrukcja optyczna redukuje również światło rozproszone, znacznie poprawiając SNR.

Wszechstronne narzędzie dla badań i przemysłu

Dzięki tym cechom OPAL-Luxe jest idealny, do jednoczesnej analizy dwóch lub więcej widm o różnej intensywności. Szczególnie interesujące są pomiary spektroskopii indukowanej laserem, takie jak spektroskopia fotoluminescencyjna lub laserowo wzbudzana spektroskopia emisyjna (LIBS). W LIBS emisja plazmy próbki jest generowana za pomocą lasera i mierzona w celu ilościowego określenia składu materiałów. Dla uzyskania dokładnego wyniku ważna jest analizowa słabych sygnałów związków molekularnych w obecności silnych sygnałów plazmowych z atomów. Chociaż jest to trudne dla większości spektrometrów, jest to idealne zastosowanie dla OPAL-Luxe i może zmienić zasady gry dla tej obiecującej technologii analitycznej.

Inne zastosowania spektroskopowe także skorzystają z naszego nowego innowacyjnego spektrometru. Pomiary wysokiej gęstości optycznej wykraczające poza konwencjonalne limity oceny filtra lub pomiary absorpcji wysoko stężonych roztworów stają się teraz łatwiejsze. Dzięki wysokiemu D-Range i doskonałemu SNR, OPAL-Luxe eliminuje potrzebę rozcieńczania lub dodatkowych pomiarów. Upraszcza to procedurę, oszczędza czas i daje bardziej precyzyjne wyniki. To wystarczające powody, aby wyposażyć laboratorium lub zakład produkcyjny w OPAL-Luxe.

Najważniejsze cechy spektrometru OPAL-Luxe C16736-01

  • Bezprecedensowy zakres dynamiki 2 500 000:1
  • Doskonały stosunek sygnału do szumu dzięki zoptymalizowanej, szczelnej obudowie przy minimalnym świetle rozproszonym
  • Szeroki zakres spektralny od 200nm do 900nm z wysoką rozdzielczością spektralną typowo 0,85nm
  • Szybka obserwacja z prędkością do 100Hz

HAMAMATSU PHOTONICS