Grupa MPL – Nowa wersja oprogramowania CitectSCADA V6.1

Ponad 32 lat temu australijska firma Citect wprowadziła na rynek pierwszy system do wizualizacji procesów przemysłowych SCADA. Dzisiaj, opierając się na wieloletnim doświadczeniu, udostępnia nam nowoczesne rozwiązania w zakresie oprogramowania do wizualizacji, jak również zarządzania informacją w procesach przemysłowych. Najnowsza wersja V6.1 uzupełnia dotychczasowy system o wbudowany mechanizm Find & Replace, dzięki któremu bez obaw można modyfikować np. nazwy zmiennych w funkcjach Cicode, modułach bibliotecznych Genie
i Super Genie, jak również bazach alarmów, trendów i raportów. Pełna obsługa wieloprocesorowych komputerów umożliwia alokację podstawowych procesów, takich jak: serwer alarmów, trendów, raportów
czy I/O do wybranego CPU. Podążając za nowymi trendami technologii OPC, wersja 6.1 ma również nową funkcjonalność serwera OPC DA2.0. Zmiany dotyczą również: grafiki dopasowanej do nowoczesnej stylistyki systemów XP, nowych funkcji w zakresie zabezpieczeń, jak również usprawnień funkcji pomocy. Szczegółowe informacje oraz pełna wersja projektowa dostępna jest w biurach Grupy MPL. www.mpl.pl, www.citect.com