Gdy jeden dostawca usług w chmurze to za mało

Platformy oparte na chmurze stają się standardowym elementem infrastruktur IT u większości firm. Część organizacji jednak odkrywa, że jeden dostawca może nie spełnić ich wszystkich potrzeb. W rezultacie, rośnie liczba firm, które rozważają przyjęcie strategii obejmującej korzystanie z usług opartych na kilku chmurach jednocześnie (multicloud).

Takie podejście może zapewnić znaczące korzyści, ale stwarza także szereg wyzwań. Zatem zanim wdrożona zostanie strategia dotycząca wykorzystania kilku chmur jednocześnie, należy przeprowadzić szczegółową analizę.

Od czego zacząć?

Zadanie projektowania i budowy infrastruktury IT opartej na korzystaniu z więcej niż jednej chmury będzie różniło się dla każdej organizacji. W większości przypadków proces ten będzie polegał na łączeniu starszych środowisk, aplikacji, centr danych a czasem nawet lokalnych urządzeń, z szeregiem zasobów i usług świadczonych przez zewnętrznych dostawców usług w chmurze.

Rozwiązania, które będą musiały zostać poddane ocenie, obejmują coraz większą liczbę dostawców infrastruktury (IaaS), oferujących moc obliczeniową i pamięć masową, na których organizacja może wdrażać i uruchamiać swoje środowiska. Alternatywą jest korzystanie z platformy jako usługi (PaaS). W tym scenariuszu usługodawca oferuje pakiet zarządzanych zasobów obliczeniowych, które realizują określone działanie z zewnętrznego centrum danych. Zasoby te można wykorzystać do zastąpienia lub rozszerzenia możliwości IT, które organizacja już posiada lokalnie.

Skorzystanie z kilku ofert Software-as-a-Service (SaaS) to kolejna możliwość. Dostawcy usług SaaS dostarczają aplikacje w formie usługi, które są w razie potrzeby wykorzystywane przez organizację klienta. Może to być zarówno prosty, hostowany desktop, po duży pakiet narzędzi do zarządzania zespołem sprzedaży. Niezależnie od wybranej opcji, organizacja otrzyma infrastrukturę składającą się z wielu chmur, w której różne komponenty i usługi IT są dostarczane przez różnych dostawców.

Co można zyskać?

Jedną z największych korzyści jest elastyczność. Odpowiednie zasoby mogą być wdrażane i stosowane tak, by odpowiadały zmiennym w czasie wymaganiom organizacji. W rezultacie będzie ona w stanie poradzić sobie ze zmianami rynkowymi dotyczącymi popytu i podaży ich oferty, jednocześnie dostosowując do nich zasoby i przepustowość infrastruktury IT.

„Strategia działania oparta o zasoby dostępne z wielu chmur może również pomóc w przeniesieniu niektórych aplikacji i magazynów danych do zewnętrznego dostawcy usług, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych systemów w istniejącym, firmowym centrum danych. Podejście, oparte na hybrydowej chmurze, może obniżyć koszty operacyjne, a także zapotrzebowanie na duże inwestycje kapitałowe, które często są powiązane ze wzrostem wymagań organizacji.” – twierdzi Sebastian Kisiel z Citrix Systems.

Taka strategia może być również prekursorem przyjęcia podejścia działania, opartego wyłącznie na chmurze. Aplikacje i dane mogą być stopniowo migrowane, zamiast szybkiego ich przeniesienia, które może być postrzegane jako zbyt ryzykowne i zagrażające sprawnej pracy organizacji. Ponadto strategia multicloud pomaga uchronić firmę przed jej przywiązaniem do jednego dostawcy, a co ważniejsze, upewnić się, że nie zostanie ona w przyszłości odcięta od możliwości wykorzystania innowacyjnych usług, oferowanych przez różnych dostawców chmury.

Nie tylko plusy.

Korzyści są znaczące, ale ważne jest, aby nie przeoczyć wyzwań, które mogą powstać w związku z przyjęciem strategii wykorzystania wielu chmur. Pierwszym z nich jest skuteczna ocena samych dostawców. Organizacja musi mieć pewność, że centra danych, z których usługi będą świadczone, są właściwie zarządzane, bezpieczne i zapewniają oczekiwany poziom wydajności. Taka analiza może być czasochłonna, jak również wymaga technicznego zrozumienia sposobu łączenia różnych platform. Innym wyzwaniem jest złożoność. Zamiast zarządzać jedynie wewnętrznymi zasobami, organizacja będzie musiała radzić sobie z wieloma zewnętrznymi podmiotami. Może to stwarzać potencjalne problemy.

„Mogą zaistnieć również wyzwania wokół sieci, która jest niezbędna do połączenia rozwiązań działających w wybranych platformach chmurowych z wewnętrznymi zasobami IT.” – dodaje Sebastian Kisiel. „Powolne lub zawodne połączenia będą miały znaczący i szkodliwy wpływ na wydajność aplikacji i będą powodować problemy dla użytkowników. Organizacja powinna starannie ocenić łącza sieciowe oferowane przez dostawców usług w chmurze i zapewnić alternatywę, jeśli będzie ona konieczna.”

Kluczowym wyzwaniem jest najprawdopodobniej utrzymanie zgodności z przepisami i odpowiedniego zarządzania w kontekście ogólnego bezpieczeństwa zasobów organizacji. Gdy firmowe dane są przechowywane na zewnętrznych platformach w chmurze, a nie w lokalnym centrum danych, zapewnienie bezpieczeństwa staje się bardziej złożone. Kwestia ta jest szczególnie istotna, gdy rozważa się sposób, w jaki organizacje są związane obowiązującymi przepisami dotyczącymi powiadamiania o naruszeniach danych oraz dyrektywą UE dot. ochrony danych (GDPR). Wymagają one od organizacji nadzoru nad swoimi magazynami danych i ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa.

Chociaż korzyści płynące z migracji do chmury są przekonujące, chmura wprowadza także pewne zagrożenia – szczególnie w przypadku organizacji, które liczą tylko na jednego dostawcę. W większości przypadków taka współpraca nie przyniesie spodziewanych efektów w zakresie ograniczania ryzyka, optymalnego wsparcia różnych systemów i danych oraz spełnienia wymogów prawnych. W rezultacie strategie oparte na korzystaniu z wielu chmur stają się bardziej atrakcyjną alternatywą. Zatem sukces zależy od tego, w jaki sposób tworzy się i wdraża strategię obejmującą korzystanie z wielu chmur, w zależności od potrzeb firmy. „Aby zwiększyć jego prawdopodobieństwo, należy unikać podejmowania pochopnych decyzji, a zamiast tego zbudować taki plan działania, który zapewni, że infrastruktura chmury jest odpowiednia do celów firmy i pozwoli jej osiągnąć właściwą przewagę nad konkurencją.” – radzi ekspert Citrix

Chcąc zarówno zwiększyć potencjał wykorzystania istniejącej infrastruktury IT, wdrażać nowe funkcje na dużą skalę, obniżać koszty, optymalizować zasoby czy zapobiegać uzależnieniu od jednego dostawcy usług cloud warto rozważyć strategię opartą na korzystaniu z usług oferowanych przez dostawców wielu chmur. Taka decyzja może przynieść znaczące korzyści biznesowe, o ile przed wdrożeniem włoży się odpowiedni wysiłek w planowanie i ewaluację. Jednak dzięki uważnej analizie wszystkich czynników organizacja może czerpać z niej wymierne korzyści, jednocześnie minimalizując wyzwania i zagrożenia.


Piotr Fąderski, Partner Director w firmie Citrix Systems