Frost&Sullivan: technologie bezprzewodowe w przemyśle motoryzacyjnym

    Przemysł motoryzacyjny w ostatnich latach szczególnie chętnie wdrażał technologie bezprzewodowe na liniach produkcyjnych. Obecnie przemysł samochodowy stanowi około 42 procent ogólnego rynku technologii bezprzewodowych. Jednocześnie to właśnie w tej branży najsilniej uwidocznił się światowy kryzys, który hamuje inwestycje w nowe technologie. Czynniki, które decydują o sukcesie bezprzewodówki, to między innymi: komunikacja w czasie rzeczywistym, mobilność pracowników oraz znaczne oszczędności związane z redukcją liczby kabli.   

    Możliwość komunikacji w tzw. czasie rzeczywistym zapewnia najwyższą jakość i precyzję działania każdego procesu produkcyjnego. Jednocześnie pozwala na dokładną synchronizację ich funkcjonowania (dla procesów przebiegających jednocześnie, co jest częstą praktyką w fabrykach samochodów). Dane transmitowane w czasie rzeczywistym to również łatwiejsza weryfikacja aktywności obsługi maszyn i urządzeń na liniach produkcyjnych oraz monitoring parametrów maszyn produkcyjnych na bieżąco, w czasie produkcji. Przykładem może być aplikacja, gdzie na elementach pobieranych z magazynów umieszczone są niewielkie czujniki, które transmitują sygnały do odbiorników w strefie inwentarzowej. W ten sposób możliwe jest śledzenie przepływów elementów w magazynachi na linii produkcyjnej (np. za pomocą etykiet RFID). Znacząco usprawnia to cały proces doboru materiałów i produkcji, zapobiega przestojom oraz oszczędza czas niezbędny do identyfikacji elementów i ich koordynacji. Niektóre z zakładów produkcyjnych posiadają dodatkowo systemy RTLS ? lokalizacji w czasie rzeczywistym. Są pomocne w identyfikacji i lokalizacji wszystkich elementów uczestniczących w procesie produkcyjnym.  

    Wykorzystanie urządzeń bezprzewodowych gwarantuje również wysoki poziom mobilności i elastyczności działań pracowników zakładu i poruszających się maszyn. Czujniki bezprzewodowe stosuje się między innymi w obsłudze robotów na liniach produkcyjnych. Niezbędne dane przekazywane są na przykład przez czujniki bezprzewodowe z robotów realizujących testy samochodów dotyczące odporności na podmuchy powietrza, wodę i inne czynniki zewnętrzne. Sprzyja to znacznemu ograniczeniu liczby tego typu badań i pomiarów w trybie manualnym.

    Kolejną zaletą systemów bezprzewodowych jest prostota dołączania do systemu nowych modułów, która umożliwia ich pracę na zasadzie plug-and-play (włącz i używaj). Taka elastyczność struktury systemu sterowania i monitoringu znacznie ułatwia organizację oraz reorganizację procesów produkcyjnych (przy ograniczonych kosztach).