Firma Rockwell Automation pozwala skrócić czas wprowadzania produktów na rynek i zwiększa możliwości użytkowe wraz z nową wersją systemu sterowania PlantPAx.

Najnowsza wersja rozproszonego systemu sterowania (DCS) PlantPAx firmy Rockwell Automation ułatwia producentom z wielu branż modernizację swoich zakładów  i skraca czas wprowadzania produktów na rynek. Nowe możliwości systemu obejmują bardziej wydajne środowisko projektowania zwiększające efektywność projektantów, ułatwiające wprowadzanie nowych technologii dla zwiększenia możliwości użytkownika, a także zaawansowane funkcje sterowania pomagające osiągać cele operacyjne. 

„Najnowsza wersja naszego nowoczesnego systemu DCS została w znacznej mierze ukierunkowana na poprawę efektywności projektantów”, powiedział Dariusz Ulejczyk, Commercial Engineer IA firmy Rockwell Automation. „Obecny system oferuje  wbudowane strategie sterowania procesami, co wydatnie pomaga użytkownikom zmniejszyć wysiłek i ryzyko związane z wdrażaniem nowych aplikacji, a w rezultacie skraca czas wprowadzenia produktów na rynek”.
 
Zwiększenie efektywności projektantów: aby zapewnić użytkownikom możliwość niezawodnej i właściwej konfiguracji systemu, nowa wersja systemu PlantPAx zawiera podręczniki zaawansowanej estymacji, projektowania i rozbudowy. Zaktualizowana dokumentacja i możliwości projektowe pozwalają w zdecydowany sposób zwiększyć wydajność projektantów, skrócić czas wdrażania prostego w obsłudze nowoczesnego systemu oraz zmniejszyć koszty generowane w czasie cyklu życia. Nowe wbudowane strategie sterowania opracowane jako elementy biblioteki obiektów procesowych firmy Rockwell Automation sprawiają, że doświadczenia użytkowników i serwisantów są spójne. 
 
Większe możliwości użytkowe: wykorzystując zdolności  komunikacji sieciowej i wbudowaną mobilność, system PlantPAx zapewnia lepsze i bardziej niezawodne możliwości użytkowe. Przemysłowe przełączniki Ethernetu warstwy 3, zwiększają skalowalność wielu aplikacji. Mniejsze systemy sterowania mogą być teraz integrowane w sieci zakładowej z wykorzystaniem wspólnej, ogólnodostępnej infrastruktury sieciowej. Przełączniki sieciowe są zbudowane w technologii Cisco umożliwiającej  integrację części operacyjnej  (OT) z częścią informacyjną (IT) przedsiębiorstwa. Ułatwia to operatorom procesu konfigurację i zarządzanie sieciami systemowymi.

Obecny System PlantPAx zawiera również elementy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom tworzenie ekranów i wgląd do danych procesowych z poziomu dowolnej platformy mobilnej obsługującej język HTML5. Oprogramowanie dostosowuje się do urządzenia użytkownika, co pozwala operatorom i kierownikom zakładów śledzić wskaźniki efektywności oraz dane analityczne w preferowanym przez siebie formacie.
 
Zaawansowane sterowanie: nowe, wbudowane funkcje sterowania, takie jak zintegrowane sterowanie predykcyjne (MPC), zarządzanie alarmami i sterowanie produkcją wsadową działają we wspólnym środowisku, co przyczynia się do wzrostu wydajności i poprawy efektywności produkcji. Sterowanie predykcyjne w systemie PlantPAx pozwala na przewidywalne zarządzanie zewnętrznymi, złożonymi zakłóceniami, na prowadzenie procesu blisko ograniczeń technologicznych, a w efekcie na zwiększenie efektywności. Pozwala to na ciągłe poprawianie procesu czyli zmniejszanie ilości braków i stabilizację parametrów.
 
Zaktualizowany system wykorzystuje także nowy zestaw narzędzi dla aplikacji wsadowych, który pomaga zmniejszyć ryzyko, skrócić czas i ograniczyć koszty implementacji układów sterowania dla produkcji szarżowej. Zestaw ten zawiera dokumentację, przykłady zastosowań i przykładowe programy, co stanowi dla inżynierów podstawę do budowy i serwisowania spójnych systemów sterowania wsadowego. Zapewnia również elastyczność w dostosowywaniu elementów systemu do zwiększonych wymagań.
 
Przez zwiększanie funkcjonalności swojego nowoczesnego systemu DCS, firma Rockwell Automation stale poprawia integrację, skalowalność i komunikację w sieci EtherNet/IP oraz zapewnia lokalne wsparcie swoim klientom.

Po więcej aktualności oraz informacji uzupełniających, odwiedź Newsroom.

O Rockwell Automation
Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK) to największa na świecie firma zajmująca się automatyką i informatyką przemysłową, która zwiększa produktywność swoich klientów oraz przyczynia się do zrównoważonego globalnego rozwoju. Główna siedziba firmy mieści się w Milwaukee (stan Wisconsin), Rockwell Automation zatrudnia około 22 000 pracowników obsługujących klientów w ponad 80 krajach.