FANUC Robotics wspiera polskie uczelnie

Firma FANUC Robotics przygotowała specjalną ofertę robotów przeznaczoną wyłącznie dla polskich uczelni wyższych, szkół lub innych placówek oświatowych.

Oferta jest elementem programu "Edukacja w robotyce, robotyka w edukacji", który ma na celu ułatwienie dostępu studentom do najnowocześniejszych technologii stosowanych w przemyśle. W ramach programu Fanuc przygotował trzy zestawy edukacyjne służące do nauki programowania robotów: FANUC MINIMUM, FANUC OPTIMUM oraz FANUC OPTIMUM PLUS. Firma oferuje roboty po atrakcyjnych cenach pod warunkiem wykorzystania ich wyłącznie w celach edukacyjnych. Urządzenia nie mogą być instalowane lub pracować w przemyśle.

Uczelnie mogą starać się o przyznanie dotacji na zakup robotów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach rozwoju i modernizacji obiektów dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz wspierania rozwoju kwalifikacji zawodowych.

Oprócz robotów FANUC Robotics zapewni uczelniom i innym jednostkom dydaktycznym biorącym udział w programie usługi serwisowe oraz wsparcie techniczne.