FactoryTalk Analytics for devices

FactoryTalk Analytics for Devices (znany także, jako Shelby) to element skalowalnej analityki promowanej przez firmę Rockwell Automation na poziomie sprzętowym. System przeszukuje sieci przemysłowe, automatycznie wykrywa urządzenia, analizuje i przetwarza ich dane w informacje prezentowane w prostej i czytelnej formie dashboard-ów. Zdarzenia i komunikaty o potrzebie interwencji porządkowane są w „kartach działań” dostępnych także z urządzeń mobilnych z możliwością nadawania priorytetów. Użytkownik informowany jest o statusie urządzeń przez webowy portal lub aplikację mobilną TeamOne, ponad to informacje przechowywane są w wbudowanym module klasy historian.

Aplikacja wykrywa wzajemne relacje między urządzeniami, połączenia w sieci oraz przyczyny usterek, co pozwala lepiej zrozumieć i wykorzystywać system. Zapytaj Shelby, twojego osobistego asystenta o informacje dotyczące stanu urządzeń twojego systemu sterowania. Każde pytanie, które zadasz, sprawi, że Shelby będzie mądrzejszy, więc nawet, jeśli nie będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, może nauczyć się na przyszłość!