Endress+Hauser Polska – Obiektowe serwery sieciowe

Rodzina obiektowych serwerów sieciowych Fieldgate służy do zdalnego gromadzenia i przesyłania na odległość danych pomiarowych oraz konfiguracji i diagnostyki aparatury obiektowej za pomocą protokołu TCP/IP. Dostęp do obiektu jest realizowany poprzez analogową linię telefoniczną, modem Ethernet (sieć lokalna LAN, Internet itd.) lub GSM/GPRS. Pakiety informacji, przesyłanych przez serwer, są zrozumiałe dla komercyjnych przeglądarek internetowych, przez co nie ma konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania komputerowego w celach prostej wizualizacji. Możliwości monitorowania wartości granicznych z sygnalizacją alarmów za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości SMS pozwalają na niespotykaną dotychczas elastyczność w reagowaniu na dynamiczne zmiany warunków procesowych na obiekcie. Mechanizmy OPC umożliwiają automatyczne gromadzenie informacji, zbieranych z obiektu oraz ich dystrybucję w formatach standardowych. Bezpośrednia łączność serwisowa z przyrządami pomiarowymi i elementami wykonawczymi pozwala na ekonomiczne, zdalne zarządzanie aparaturą.
Rodzinę serwerów uzupełnia Fieldgate FXA720. Łączy on obiektową sieć Profibus DP z aplikacjami nadrzędnymi, które wykorzystują protokół TCP/IP. Serwer może być wyposażony w maksymalnie 3 porty RS-485, z których każdy pozwala na udostępnienie do 126 przyrządów pracujących na instalacji.  W systemach sterowania FXA720 występuje jako pojedyncza brama, realizująca zadania konwersji protokołu komunikacji. W ramach oprogramowania narzędziowego dostępne są aplikacje sieciowe i systemowe do gromadzenia danych pomiarowych, wizualizacji i monitorowania procesu oraz konfiguracji i zdalnej diagnostyki aparatury obiektowej (np.SCADA P View, FieldCare FDT/DTM, Java Applets SPV50).
www.pl.endress.com