Endress+Hauser – Micropilot M ? nowe przetworniki radarowe dla materiałów sypkich

Użytkownicy instalacji procesowych chętnie sięgają po poziomowskazy wykorzystujące analizę echa odbitego. Ważnymi zaletami tej techniki są: brak elementów ruchomych przyrządu, bezkontaktowość oraz odporność w dużym zakresie na właściwości medium i atmosfery w zbiorniku. Dotychczas radary wysokiej częstotliwości służyły głównie do pomiaru poziomu cieczy ? szczególnie ekonomiczne wersje 2-przewodowe o bardzo dobrych parametrach użytkowych.

Obecnie metoda radarowa jest dostępna również dla materiałów sypkich. Nowa propozycja Endress+Hauser to przetwornik FMR250 do pracy w trudnych warunkach (duże zapylenie i granulacja materiału, wysokie temperatury itd.), powiększający rodzinę radarów Micropilot M. Nowatorskie rozwiązania techniczne zaowocowały bardzo dobrą czułością czujnika przy zachowaniu niskiego zapotrzebowania na energię (zasilanie z linii sygnałowej). Niespotykanie mały (4 stopnie) kąt stożka emisji fali w części skutecznie ogranicza ilość niepożądanych ech wtórnych.

 

Micropilot M FMR250 jest dostępny z anteną stożkową lub paraboliczną. Typowe zastosowania przyrządu to pomiary poziomu w wysokich (do 70 m) silosach z materiałami pylistymi, zbrylającymi się lub z tendencją do osadzania (cement, klinkier, pasze zwierzęce itd.) Napełnianie pneumatyczne, ciśnienie i temperatura (do 200OC) nie wpływają negatywnie na pomiar. Brak kontaktu z medium to możliwość pomiaru poziomu mediów ściernych (koks, ferryt, tlenek żelaza itd.), zaś zasilanie 2-przewodowe to ograniczenie kosztów okablowania instalacji. Dostarczane w standardzie wbudowane złącze do czyszczenia czujnika sprężonym powietrzem wyklucza jego demontaż dla wykonania tej czynności ręcznie. Ważną zaletą jest dostępność pozycjonera czujnika, pomocnego w identyfikacji i eliminowaniu odbić sygnału od elementów wewnętrznych zbiornika. Lokalna ocena jakości pomiaru jest możliwa dzięki krzywej obwiedni echa na interaktywnym wyświetlaczu graficznym. Z jego pomocą uruchomienie i obsługa przyrządu mogą być wykonane bez dodatkowych programatorów. Te same czynności są bez przeszkód realizowalne ze sterowni ? wraz z FMR250 jest dostarczany nieodpłatnie program komputerowy ToF-Tool lub FieldCare Setup (FTD/DTM).

www.pl.endress.com