ENDRESS+HAUSER: iTEMP TMT82

  Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 z podwójnym wejściem dla czujników rezystancyjnych i termopar wyposażony jest w funkcję redundancji pomiaru. Funkcja redundancji stale monitoruje stan sygnału z czujników podłączonych do obu wejść przetwornika i wykrywa takie usterki jak przerwa lub zwarcie w obwodzie. Jeżeli wykryte zostanie uszkodzenie jednego z czujnikówto przetwornik automatycznie przełącza się na sprawny czujnik. Dzięki temu przetwornik zachowuje bezpieczny tryb pomiaru tak długo jak pracuje choćby jeden z podłączonych do niego czujników temperatury.
  Istotne jest, że podczas przełączania źródła sygnału pomiarowego z uszkodzonego czujnika na sprawny, wyjście pomiarowe 4…20 mA zachowuje ciągłość zapewniając nieprzerwaną pracę instalacji. Sygnalizacja uszkodzenia czujnika i pracy na czujniku zapasowym odbywa się z wykorzystaniem wyświetlacza lokalnego oraz za pomocą komunikacji cyfrowej HART 7 z rozszerzeniem „bezpieczny HART”. Natychmiast po wymianie uszkodzonego czujnika na sprawny egzemplarz przetwornik iTEMP® TMT82 powraca do trybu normalnej pracy bez konieczności kłopotliwej ingerencji użytkownika i potwierdzenia komunikatów diagnostycznych za pomocą ręcznego komunikatora HART. Oprócz funkcji redundancji przetwornik iTEMP® TMT82 umożliwia wykorzystanie dwóch wejść do:
  • Pomiaru temperatury z dwóch niezależnych czujników
  • Obliczenia wartości średniej arytmetycznej
  • Obliczenia temperatury różnicowej

  Przetwornik iTEMP® TMT82 został skonstruowany z myślą o bezpieczeństwie. Procedura projektowania i weryfikacji konstrukcji urządzenia została oparta o wymogi normy PN-EN 61508:2010. Parametry niezawodnościowe urządzenia obliczone są przez zewnętrzną jednostkę TÜV SÜD z uwzględnieniem metodyki FMEDA. Przetwornik może być zastosowany do pełnienia funkcji bezpieczeństwa monitorującej wartość graniczną temperatury, bezpiecznej transmisji sygnału pomiarowego w pętli prądowej 4…20 mA oraz za pomocą sygnału cyfrowego HART, a także możliwa jest bezpieczna parametryzacja urządzenia. Przetwornik można stosować w funkcjach bezpieczeństwa SIF o trybie pracy na rzadkie przywołanie zarówno w konfiguracji jedno jak i dwu kanałowej. iTEMP® TMT82 umożliwia uzyskanie poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 z zachowaniem homogenicznej redundancji. Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 3 pozwala obniżyć 1000-krotnie prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia niebezpiecznego np. przekroczenia wartości granicznej temperatury pary.

  Przetwornik temperatury iTEMP® TMT82 dostępny jest zarówno w obudowie o kształcie B do montażu w głowicy zaciskowej jak i w obudowie listwowej do montażu w szafach automatyki na szynie TH35. Jest on zaprojektowany i skonstruowany z przeznaczeniem do zastosowania w automatyce zabezpieczeniowej wg normy PN-EN 61508:2010. Parametry niezawodnościowe urządzenia pozwalają na jego stosowanie w funkcjach bezpieczeństwa o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa do SIL 3.

  Konkurs Produkt Roku 2014