Elastyczne procesy produkcyjne w przemyśle lotniczym

Firmy Clinton Township i KUKA Robotics Corporation ogłosiły, że połączą siły wraz z kilkoma innymi firmami z branży automatyki, w celu opracowania nowych elastycznych procesów produkcyjnych dla przemysłu lotniczego. Powołane konsorcjum zostało stworzone, aby sprostać potrzebom zredukowania wydatków i czasu cyklu produkcyjnego. Ma to zostać dokonane dzięki opracowanemu modelowi produkcyjnemu, na który składają: się nowe generacje elastycznych robotów, czujników oraz inteligentnych urządzeń.
Firmy odpowiedzialne za to przedsięwzięcie, oprócz wyżej wspomnianych Clinton Township i KUKA Robotics, to: Composite Systems of Arnold, do której należeć będzie ogólne zarządzanie projektem oraz integracja systemów, Programming Plus of New Berlin, która dostarczy ekspertów w dziedzinie integracji CAD/CAM, Faro Technologies of Lake Mary, specjalizująca się w systemach rejestracji laserów, EOA Systems of Carrollton, która dostarczy zautomatyzowanych urządzeń wiertniczych, oraz Weber Screwdrivers of Yorktown Heights ? ekspert w dziedzinie obróbki skrawaniem i mocowań. Konsorcjum najpierw zajmie się opracowaniem struktur lotniczych dla lotnictwa komercyjnego. 
Mike Beaupre, dyrektor ds. nowych rynków firmy KUKA Robotics powiedział: – Wierzę, że połączone technologie robotyki i czujników mogą uzupełnić tradycyjny przemysł lotniczy, charakteryzujący się wysoką precyzją wykonywanych urządzeń. Klienci oczekują: niższych kosztów, skrócenia czasu produkcji i większej elastyczności w stosowanych operacjach. Zostanie to spełnione przez założone konsorcjum dzięki implementacji elastycznej automatyki.
Obecnie trwają prace firm założycielskich z producentami urządzeń lotniczych, mające na celu opracowanie kluczowych programów, które miałyby przynieść obu stronom korzyści. W początkowej fazie współpracy nacisk położono na opracowanie technologii wiercenia i nitowania, technologii, które są najbardziej pracochłonne.