Efektywne zarządzanie zasobami i energią dzięki oprogramowaniu HMI/SCADA – zenon

Analizując bieżącą sytuację ekonomiczną na świecie, wyzwaniem dla każdej firmy staje się racjonalna gospodarka zasobami i energią. Ponadto od dłuższego czasu fundamentalnym elementem dla strategicznych decyzji biznesowych jest również ochrona klimatu, a więc emisja CO2 oraz malejące zasoby paliw i gazu a co za tym idzie znaczny wzrost kosztów prowadzenia działalności produkcyjnej.
Podsumowując, istnieją ważne motywy do budowania nowej firmowej wizji działań opartej na zrównoważonej polityce energetycznej. Są to:

 • Stale rosnące ceny energii.
 • Stałe zwiększanie wydajności produkcji polegające na wzroście i krótszym czasie produkcji przy jednoczesnym zmniejszu zużycia energii i materiałów
 • Przepisy prawne i normy takie jak np.: ISO 50001.
 • Zmiany klimatyczne: odpowiedzialność społeczna wobec przyszłych pokoleń.

Istnieją różne sposoby oszczędzania energii i jej wydajnego wykorzystywania. Bez względu na wybraną metodę, warunkiem koniecznym jest zawsze zebranie i analiza szczegółowych, aktualnych informacji na temat zużycia i kosztów energii. Proces ten jest realizowany przez System Zarządzania Danymi Energetycznymi (Energy Data Managament System), który wspiera każdy zakład produkcyjny w:

 1. Zbieraniu danych dotyczących poboru energii.
 2. Zmniejszeniu zużycia energii w zakładach a co za tym idzie obniżeniu kosztów.
 3. Zwiększeniu wydajności maszyn i innych urządzeń wspierających produkcję.
 4. Dostarczeniu danych liczbowych umożliwiających kontrolę energii
 5. Monitorowaniu, analizie i archiwizowaniu zebranych danych.
 6. Zabezpieczeniu bezawaryjnych dostaw energii.
 7. Pomocy w procesie certyfikacji (np. ISO 50001).

Jednym słowem (EDMS) to narzędzie, które obejmuje wszystkie komponenty sprzętu i oprogramowania: począwszy od licznika zużycia energii aż do kompletnych raportów wysyłanych przez oprogramowanie do osób zarządzających produkcją czy zakładem produkcyjnym.

Firma COPA-DATA bazując na 20-letnim doświadczeniu w branży HMI/SCADA opracowała oprogramowanie zenon tak, że idealnie sprawdza się ono w roli centralnego systemu EDMS. Moduły wchodzące w skład rodziny zenon to doskonałe narzędzia, które umożliwiają efektywne i bezpieczne zbieranie informacji z produkcji w czasie rzeczywistym oraz ich analizę zgodnie z procedurami normy ISO 50001.
Bezpieczny przepływ informacji to kluczowy czynnik sukcesu
Wszystkie dane zebrane w procesie produkcyjnym stanowią podstawę oceny stanu produkcji oraz wpływają na strategiczne decyzję osób zarządzających. Dlatego od systemu SCADA pełniącego funkcję Systemu Zarządzania Danymi Energetycznymi wymagana jest bezproblemowa integracja z różnymi innymi systemami zbierania danych, czujnikami lub DDC. Ponadto nieodzowna jest szybka i bezpieczna transmisja danych. Dzięki oprogramowaniu zenon, oferującemu ponad 300 driverów, zapewnione jest kompatybilne połączenie każdej aplikacji z dowolnym systemem. Istnieje również możliwość komunikacji poprzez protokoły IEC 61850, IEC 60870 oraz DNP 3. Dane takie jak: zużycie energii elektrycznej, sprężonego powietrza, wody, ropyi gazu, są zbierane szybko, płynnie i bezpiecznie a co najważniejsze dane te można uzyskać w czasie rzeczywistym. Ponieważ tylko korzystanie z dokładnych danych gwarantuje prawidłową analizę, kluczowe znaczenie mają zarówno niezawodna wymiana danych, jak i w pełni rozwinięte mechanizmy diagnostyczne.
Dostarczenie wszystkich danych przetwarzanych w systemie zenon do baz danych SQL ułatwia ich dostępność. Co więcej, dwukierunkowa wymiana danych lub polecenia mogą zostać przekazane z poziomu ERP poprzez w pełni zintegrowany, certyfikowany interfejs SAP.
Różne wersje oprogramowania zenon są kompatybilne ze wszystkimi aktualnie dostępnymi na rynku systemami operacyjnymi Windows. Oprogramowanie zenon jest wykorzystane na wszystkich poziomach procesu produkcji, począwszy od paneli sterowania z systemem operacyjnym typu Embedded, CE, poprzez poziom SCADA aż po systemy ERP. Oprogramowanie zenon można także stosować w ośrodkach przetwarzania danych posiadających własne serwerowe systemy operacyjne.
Podsumowując: zenon obsługuje wszystkie wspomniane wyżej platformy co znacznie zmniejsza koszt inwestycji związanej z modyfikacją struktury IT. Nie bez znaczenia jest również koszt szkoleń, intuicyjna implementacja, konserwacja i serwisowanie systemu.
Obraz mówi więcej niż tysiąc liczb
 Analizę danych wykonujezenon Analyzer, który daje możliwość korzystania z pełnego systemu raportującego. Wstępnie zdefiniowane raporty o wysokiej jakości graficznej można generować bezpośrednio w przeglądarce. Elastyczne mechanizmy filtrowania ułatwiają użytkownikowi przeprowadzenie analizy. Jednocześnie tego typu raporty można tworzyć automatycznie w tle
i rozprowadzać za pomocą poczty elektronicznej lub przez intranet.
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby uzyskać podgląd analizy zużycia środków chemicznych, wody lub energii elektrycznej w formie wykresów słupkowych lub tabel. Analizy porównawcze przeprowadza się za pomocą danych raportów wyświetlających dane z dwóch okresów lub różnych obszarów. Optymalizacja zużycia energii: ograniczenie kosztów i wzrost potencjału produkcyjnego to główne korzyści.
Optymalizacja zużycia energii: maksymalne ograniczenie kosztów i wzrost potencjału produkcyjnego.
W celu ograniczenia kosztów energii należy utrzymać średnią wartość zużycia na możliwie jak najniższym poziomie i unikać szczytowych obciążeń.
System zarządzania energią zenon (EMS) automatycznie przestrzega umowy na dostawę energii. Na podstawie zebranych danych obliczone zostają prognozy dla określonego okresu czasu, co umożliwia właściwą reakcję na możliwość przekoroczenia zużycia energii, na przykład aktywację generatorów lub wyłączenie urządzeń, których praca nie jest w danym momencie konieczna. System może wykonać te działania automatycznie lub mogą one zostać przedstawione użytkownikowi w formie zalecenia w celu umożliwienia obsługi ręcznej. Operacje przełączania odbywają się na podstawie podstawowych i drugorzędnych czynników decydujących. Podstawowymi czynnikami decydującymi mogą być: aktualne, dynamicznie skalowane wielkości zużycia energii. Drugorzędne czynniki decydujące to: właściwości maszyn, takie jak czas blokady lub uruchomienia, częstotliwości lub priorytety zmian. Wszystkie informacje zebrane z systemu zenon można przekazać bezpośrednio do nadrzędnych systemów ERP, takich jak SAP, a wymagania określone w systemie ERP można wdrażać bezpośrednio na poziomie przetwarzania.
zenon – Twój partner w certyfikacji ISO 50001
zenon działa jak System Zarządzania Energią i jest nieodzowonym narzędziem każdego zakładu produkcyjnego, który chce wprowadzić racjonalne zarządzanie energią według normy ISO 50001 oraz przeprowadzić proces certyfikacji.Oprogramowanie zenon wspiera cały proces poprzez:

 • automatyczne zbieranie danych z zakładu (w czasie rzeczywistym), w tym danych energetycznych.
 • zenon Supervisor i zenon Analyzer umożliwiają przejrzysty podgląd danych, liczb i trendów.
 • możliwość elastycznej i prostej integracji oprogramowania zenon w pracujące urządzenia i inne systemy umożliwia szybkie i łatwe wdrożenie określonych wymogów.

Efektywność, elastyczność, ergonomia i ekonomia to główne aspekty filozofii oprogramowania zenon. Mają one kluczowe znaczenie, zwłaszcza gdy rozpatrujemy oprogramowanie jako system Zarządzania Danymi Energetycznymi (EDMS), który jest komponentem stale udoskonalanym. Środowisko deweloperskie zenon charakteryzuje się przede wszystkim „parametryzowaniem zamiast programowania“, a także gotowymi modułami i dużą przyjaznością dla użytkownika .W kosztach inwestycji (oprócz standardowych funkcji) zawarte są również aktualizacje i funkcjonalności dla systemu EDMS, oraz możliwość wygenerowania dodatkowych obliczeń lub raportu.