Efektywne zarządzanie pracą turbin i elektrowni wiatrowych dzięki oprogramowaniu zenon Energy Edition

Bardzo często zdarza się, że do budowy elektrowni wiatrowych firmy przygotowujące projekty oraz realizujące zlecenia wykorzystują urządzenia różnych producentów turbin wiatrowych, które najczęściej dostarczane są również z własnymi systemami sterowania obejmującymi: sterownik, panel z oprogramowaniem HMI oraz inne komponenty. Obecność interfejsu HMI (Human Machine Interfejs) daje doskonałą możliwość do wdrożenia oprogramowania zenon, które zrewolucjonizowało sposoby projektowania, budowy oraz zarządzania pojedynczymi elektrowniami jaki i całymi farmami wiatrowymi.
CENTRALNY SYSTEM SCADA
Aby zapewnić efektywne zarządzanie turbiną wiatrową zaimplementowany system musi zapewnić: podgląd bieżącego stanu pracy turbiny wiatrowej, możliwość jej zdalnej obsługi system raportowania i tworzenia analiz. Wizualizacja sieci farm wiatrowych może być zaimplementowana w formie tabeli lub mapy, która bazuje na systemie informacji geograficznej (GIS). Na ekranie wspieranym przez GIS w tle wyświetlana jest mapa, na której przedstawione są pojedyncze turbiny. Taki typ wizualizacji zapewnia dobry podgląd sytuacji, szczególnie gdy występują problemy wynikające z wpływu warunków atmosferycznych i trzeba przeprowadzać przymusowe wyłączenia z nimi związane.
RAPORTOWANIE I ANALIZA
Celem raportowania i przeprowadzania analiz jest dostarczenie pełnych informacji przygotowanych na podstawie danych zebranych online z farmy lub kilku farm wiatrowych, pozwalających na zo ptymalizowanie pracy oraz zwiększanie dostępności i wydajności turbin wiatrowych. Dla operatora sieci ważne będzie też połączenie danych dotyczących wydajności z informacjami dotyczącymi kosztów, co pozwoli określić w każdym z przypadków wartość wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI). zenon Analyzer – profesjonalne narzędzie do dynamicznego raportowania, zapewnia łatwy dostęp zarówno do danych czasu rzeczywistego, jak też do tych historycznych zapisanych w archiwum. Ponadto oprogramowanie może korzystać z baz danych i technologii innych firm, takich jak m.in. SAP, Oracle oraz Microsoft. Dzięki temu można łatwo integrować posiadane informacje m. in. z danymi o taryfach energetycznych i zestawiać je w sprawozdaniach w formie raportów.
Można tworzyć m.in:
– Raporty dotyczące dostępności
Raporty te umożliwiają na przykład dostęp danych na temat dostępności (czasu działania) farm wiatrowych, przestojach i największej liczbie takich samych problemów.
– Raporty w zakresie wydajności
Tego typu raporty dostarczają informacji o wydajności pracy farmy wiatrowej. Dzięki temu możliwe jest porównywanie faktycznej krzywej wyjściowej z krzywymi określonym przez producenta lub innymi danymi odniesienia, które np. zostały zapisane przy pierwszym uruchomieniu turbiny. Pozwala to określić, czy wydajność turbiny jest nominalna, czy też zmniejszyła się ona np. ze względu na oblodzenie łopat wirnika.
– KPI i określanie rentowności
W raportach dotyczących wydajności podawane są wskaźniki KPI (kluczowe wskaźniki wydajności).
PODSUMOWANIE
Firma COPA-DATA oferując produkty zenon zapewnia spójne i jednocześnie elastyczne rozwiązanie obejmujące swoim zasięgiem obszary elektrowni generujące energię aż do poziomów zarządzania i udostępniania informacji osobom odpowiedzialnym za nadzór nad systemami i podejmowanie decyzji. Dzięki wszechstronności i ergonomice działania zapewniają wydajną i rentowną eksploatację farm wiatrowych, tworząc opłacalną inwestycję.
Autor:Urszula Bizoń-Żaba, Dyrektor Operacyjny COPA-DATA Polska Sp. z o.o. (na podstawie materiałow Ing.Punzenberger)
Więcej informacji.