Edukacja pracowników a efektywność sterowania procesami przemysłowymi

Interaktywne Środowisko Fabryczne Minneapolis firmy Emerson w Shakopee, stan Minneapolis, umożliwia bezpieczne szkolenia praktyczne przy wykorzystaniu ponad 400 urządzeń automatyki, ponad 500 punktów We/Wy, rozproszonego systemu sterowania DeltaV firmy Emerson oraz innego odpowiedniego oprogramowania. Źródło: Emerson and Rick Peters, InsideOut Studios Inc.

Efektywność sterowania procesami w przemyśle wymaga ciągłej, systematycznej edukacji pracowników w celu uzyskania optymalnej specyfikacji, integracji i wykorzystania technologii. Firmy produkujące sprzęt dla przemysłu znajdują się wśród tych, które realizują taką edukację.

Szkolenia praktyczne z obsługi rzeczywistego sprzętu i oprogramowania dają bardziej realistyczne i zapadające w pamięć doświadczenia. Zarówno doświadczonym wieloletnim pracownikom, jak i młodym inżynierom z generacji cyfrowej umożliwiają zetknięcie się z sytuacjami ze świata rzeczywistego. Dzięki temu zwiększa się wydajność pracowników i efektywność sterowania procesami przemysłowymi.

Aby wspomóc przyspieszenie transformacji cyfrowej procesów przemysłowych – przetwórczych, wsadowych i hybrydowych – firma Emerson zbudowała trzy interaktywne środowiska fabryczne (inter-active plant environment – IPE). – Środowisko Minneapolis IPE, zlokalizowane w Shakopee w stanie Minneapolis (USA), realizuje bezpieczne szkolenia, wykorzystując ponad 400 urządzeń i produktów automatyki oraz ponad 500 punktów wejść/wyjść (I/O) – wyjaśnia Steve Tolley, starszy menedżer globalny ds. szkoleń dla klientów i z obsługi w firmie Emerson.

Szkolenia z pomiarów i regulacji ciśnienia, przepływu, temperatury, sterowania zaworami oraz technologii bezprzewodowych

W Minneapolis IPE wykonuje się pomiary ciśnienia, przepływu, poziomu, temperatury i stopnia korozji, obsługę czujników gazu i przerywaczy płomienia, analizę płynów oraz chromatografię gazową. Zakład umożliwia instruktorom przygotowywanie realistycznych sytuacji za pomocą sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzanie zajęć praktycznych po zajęciach teoretycznych, z wykorzystaniem 15 zbiorników i naczyń, na trzech poziomach. Uczestnicy szkoleń mogą emulować procesy produkcyjne, wymuszając ruch wody i oleju mineralnego, unikając stykania się z niebezpiecznymi chemikaliami lub zakłócania rzeczywistych procesów produkcyjnych w swoich fabrykach.

Wspomniane trzy ośrodki IPE znajdują się w 24 regionalnych ośrodkach szkoleniowych firmy Emerson w Ameryce Północnej. Oferują one kursy przeprowadzane na miejscu przez instruktorów, zajęcia wirtualne, e-nauczanie (eLearning) oraz nauczanie mieszane (blended learning).

Jak mówi Steve Tolley, każdy ośrodek IPE pomaga świeżo upieczonym absolwentom uczelni technicznych oraz weteranom prac w przemyśle nabyć lub sprawdzić kluczowe umiejętności, wymagane do pracy w przemyśle procesowym, przy wykorzystaniu rzeczywistych urządzeń i oprzyrządowania, stosowanych w tym przemyśle. Zajęcia praktyczne pomagają ich uczestnikom uczyć się szybko i efektywnie.

Po przyswojeniu sobie (lub odnowieniu) wiedzy praktycznej z obsługi układów sterowania oraz teorii automatyki na zajęciach w klasie i warsztacie, uczestnicy szkolenia mogą otrzymać polecenia wykonania konkretnej pracy i udać się do hali fabrycznej, aby wykonać w praktyce to, czego się nauczyli. Jak mówi Steve Tolley, przełożenie teorii na praktykę w sytuacjach ze świata rzeczywistego pozwala uczestnikom szkolenia zetknąć się zarówno z sytuacjami częstymi, jak i sporadycznymi, gdzie mogą przećwiczyć w praktyce odpowiednie działania i reakcje.

Kursy mogą obejmować uruchamianie i kalibrację urządzeń oraz ustalanie, czy problematyczny wynik pomiaru jest prawdziwy. Ponadto uczestnicy analizują dopuszczenia do pracy w niebezpiecznych warunkach oraz narzędzia wymagane do realizacji różnych zadań roboczych i bardziej efektywnego sterowania pracą fabryk.

Ośrodki IPE wspierają uczestników kursów, ograniczając czynniki odwracające uwagę, na jakie są narażeni inżynierowie i technicy w swoich zakładach, dostarczając szerszy obraz funkcjonowania fabryki – wyjaśnia Blaine Williams, globalny menedżer ds. edukacji w firmie Emerson. Instruktorzy, wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w przemyśle, uczą także uczestników kursów, w jaki sposób rozwijać swoje zawodowe umiejętności. Poza formalnym lub dostosowanym do uczestników szkoleniem, niektórzy klienci rezerwują sobie w zakładzie terminy na integrację i wypróbowanie różnych kombinacji urządzeń, sprzętu, systemów czy oprogramowania przed ich zakupem i wdrożeniem.

Gdy uczestnicy kursów przekonają się, co potrafimy tu robić, często proszą, aby mogli zostać dłużej i popracować z czymś innym – mówi Blaine Williams.

Pierwszy interaktywny zakład firmy Emerson, odwzorowujący środowisko fabryczne, został otwarty w 2014 r. w jej Centrum Serwisowym w Charlotte (stan Północna Karolina, USA). Drugi zakład, w Shakopee, jest zlokalizowany wspólnie z siedzibą główną działu innowacji dla produktów i usług Rosemount firmy Emerson.

Zajęcia w klasach, warsztatach i szkolenia praktyczne

Szkolenia z obsługi urządzeń i systemów sterowania mogą obejmować takie zadania i sytuacje, jak:

→ konfiguracja i użytkowanie sieci i urządzeń sterowania procesami, takich jak 4-20 mA, WiFi (zgodnych z IEEE 802.11), obsługujących technologie: WirelessHART Grupy FieldComm, HART oraz Foundation Fieldbus;

→ praca z urządzeniami do pomiaru i regulacji ciśnienia, temperatury, poziomu i przepływu wielu zmiennych – w klasie, warsztacie i fabryce;

→ wykorzystanie urządzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, do sterowania zaworami lub podglądu parametrów i operacji systemu sterowania;

→ wymuszanie sygnału wyjściowego 4-20 mA z urządzeń;

→ zaawansowane rozwiązywanie problemów i konserwacja urządzeń;

→ identyfikacja błędów i ponowne opracowywanie nastaw i punktów pomiarowych;

→ odpowietrzanie zaworu;

→ przepełnianie zbiornika wsadowego,

→ zakłócenia działania czujnika radarowego,

→ kalibracja i rozwiązywanie problemów z czujnikami bezprzewodowymi;

→ pomiary stopnia korozji;

→ przyrządowe systemy bezpieczeństwa (SIS) i obsługa zabezpieczeń sieciowych firewall;

→ konfigurowanie i obsługa napędów o zmiennej częstotliwości;

→ monitoring zużycia energii, alarmy i powiadomienia;

→ analizowanie możliwych problemów z zasilaniem i uziemieniem;

→ analiza globalnych procedur audytowych;

→ testowanie, demontaż i serwisowanie urządzeń;

→ wykorzystywanie aplikacji, takich jak rozszerzonej rzeczywistości (AR), do podglądu i weryfikacji znaczników oraz statusu urządzeń; oprogramowania do zarządzania zasobami, oprogramowania urządzeń mobilnych, połączeń opartych na chmurze obliczeniowej, oprogramowania systemów SIS oraz innego;

→ różne sytuacje zagrożenia bezpieczeństwa procesów;

→ produkcja filmów wideo w otoczeniu o niskim ryzyku dla celów szkoleniowych lub marketingowych.

Nawet stopniowe zmiany mogą być pomocne

Nawet inżynierom, którzy wykonują prace serwisowe na obiektach czy w terenie już od 30 lat lub więcej, stopniowe zmiany w procedurach mogą przynieść korzyści. – Użycie tabletu o wzmocnionej konstrukcji do uruchamiania urządzeń oszczędza czas i pieniądze, gdyż możemy za jego pomocą zobaczyć system sterowania i upewnić się, że dane urządzenie zostało poprawnie uruchomione. W ten sposób eliminujemy potrzebę zaangażowania operatora do zweryfikowania statusu tego urządzenia – mówi Blaine Williams.


Mark T. Hoske jest menedżerem ds. treści w Control Engineering, CFE Media.