Cyfrowe zarządzanie danymi spawalniczymi w produkcji zrobotyzowanej

Przy spawaniu zautomatyzowanym ważną rolę odgrywają przygotowania i końcowa kontrola jakości

Pozbawiona luk dokumentacja i zapewnianie jakości stają się coraz ważniejsze także w spawaniu zrobotyzowanym. System ewm Xnet, czyli cyfrowy system zarządzania jakością spawania w myśl zasad Welding 4.0, to kompleksowe, wszechstronne i proste w obsłudze rozwiązanie firmy EWM AG, które jest przeznaczone dla klientów w przemyśle i zakładach rzemieślniczych. Dzięki rejestrowaniu i analizie danych spawalniczych w czasie rzeczywistym system rozpoznaje zmiany parametrów, sygnalizuje je i zapobiega w ten sposób ewentualnym błędom. Dzięki temu, że oprócz źródeł prądu spawania EWM możliwe jest teraz włączenie do sieci dowolnych spawarek innych producentów, produkcja spawalnicza w przedsiębiorstwach staje się transparentna i bezpieczna.

Produkcja z użyciem technologii spawalniczych jest pod ogromną presją, której nie sposób rozpatrywać w oderwaniu od stale rosnącego zapotrzebowania na pozbawioną luk dokumentację. W ciągu ostatnich pięciu lat nakłady ponoszone na ten cel w wielu branżach zwiększyły się niemal ośmiokrotnie. Z tego powodu coraz ważniejsze staje się samodzielne zapewnianie jakości na etapie produkcji. Nie tylko gwarantuje to wysoką jakość produktów, ale odgrywa także ważną rolę w kwestiach odpowiedzialności za produkt.

Pod ty względem klienci firmy EWM korzystający z systemu ewm Xnet są od lat na uprzywilejowanej pozycji. System zarządzania jakością w spawalnictwie wspiera, dokumentuje i analizuje cały proces produkcji komponentu, od przygotowania do pracy po końcową kalkulację kosztów ? i to zupełnie bez papierkowej roboty. System ewm Xnet rejestruje wszystkie dane spawania w czasie rzeczywistym, a następnie zarządza nimi i podaje wartości zużycia. To innowacyjne oprogramowanie zapewnia wsparcie w zakresie zarządzania spawanymi elementami, tworzenia schematów kolejności spawania oraz przydziału instrukcji spawania. Niemniej istotne jest także to, że prawa dostępu można przydzielać indywidualnie i sprawować kontrolę nad certyfikatami poszczególnych spawaczy.

Przedsiębiorstwa korzystające z ewm Xnet bez większych nakładów spełniają wymogi w zakresie odpowiedzialności za produkt. Oprócz zapewniania jakości system zarządzania spawaniem pomaga także zwiększyć wydajność pracy i obniżyć koszty

Przygotowania i kontrola przy spawaniu zautomatyzowanym

Podczas gdy przy spawaniu ręcznym jakość zależy w dużym stopniu od osobistych umiejętności i wiedzy technicznej spawacza, spawanie zautomatyzowane polega w dużej mierze na przygotowaniach i końcowej kontroli jakości. Aby móc bez przeszkód wygenerować kompletną dokumentację, trzeba odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

  • O jakie zlecenie chodzi?
  • Jakie podzespoły będą się ewentualnie łączyć w większą całość?
  • Jakie instrukcje spawania (WPS/WPQR) będą miały zastosowanie?
  • Jakie były parametry podczas spawania (prąd, napięcie, prędkość podawania drutu, przepływ gazu)?
  • Do jakiego zlecenia należy przyporządkować wszystkie te informacje?

Ustawianie parametrów spawalniczych ma miejsce w nadrzędnym systemie sterowania. Następnie należy zagwarantować ich przestrzeganie. W tym celu ewm Xnet monitoruje te parametry w całym procesie spawania i na bieżąco zgłasza, kiedy wystąpią jakiekolwiek niezgodności. W ten sposób proces spawania można przerwać w dowolnej chwili bez pogorszenia jakości produktu, zaś odpowiedni sygnał powoduje np. załączenie lampki kontrolnej lub sygnału dźwiękowego.

Numery zleceń, grupy elementów, partie, numery seryjne itp. można rejestrować za pomocą przemysłowego skanera, przypisując je do konkretnego procesu spawania. Poza tym system zarządzania spawaniem udostępnia dane dotyczące zużycia materiałów i wydajności pracy. Ponieważ system ewm Xnet korzysta z otwartej bazy danych SQL, dostęp do niej w celu odczytu i zapisu danych jest możliwy dla rozmaitych systemów.

System ewm Xnet monitoruje parametry w czasie całego procesu spawania i na bieżąco zgłasza, kiedy wystąpią jakiekolwiek niezgodności

Włączanie spawarek dowolnych producentów do systemu ewm Xnet

Ponieważ system ewm Xnet pozwala na włączenie do sieci spawarek dowolnych producentów obok źródeł prądu spawania EWM, transparentność produkcji w myśl zasad Przemysłu 4.0 można zagwarantować także w tych przedsiębiorstwach, które do spawania używają rozmaitych urządzeń. A przy tym ewm Xnet jest aplikacją online, która jest niezależna od systemu operacyjnego. Po tym jak program zostanie zainstalowany na firmowym serwerze, będzie on dostępny ? zupełnie jak witryna internetowa ? na wszystkich urządzeniach połączonych z serwerem. Zaliczają się do nich stacjonarne komputery PC, laptopy, tablety i smartfony.

Przedsiębiorstwa korzystające z ewm Xnet są w stanie spełniać wymogi w zakresie odpowiedzialności za produkt i podnoszą swoją jakość. Oprócz zapewniania jakości system zarządzania spawaniem pomaga także zwiększyć wydajność pracy i obniżyć koszty. Pomagają w tym zarówno powiadomienia o zbliżających się terminach przeglądów, jak i rejestrowanie danych urządzeń. Na podstawie tych danych ewm Xnet może wskazać na nieregularności chociażby w podawaniu drutu, albo nakazać wymianę części eksploatacyjnej. Nie ma przy tym wszystkim znaczenia, czy chodzi o niewielki zakład rzemieślniczy, czy o koncern samochodowy z produkcją ręczną, zmechanizowaną czy zautomatyzowaną ? ewm Xnet przygotowuje spawaczy na przyszłe wyzwania.

ewm Xnet jest aplikacją online niezależną od systemu operacyjnego. Gdy program zostanie zainstalowany na firmowym serwerze, będzie on dostępny ? zupełnie jak witryna internetowa ? na wszystkich urządzeniach połączonych z serwerem. Zaliczają się do nich stacjonarne komputery PC, laptopy, tablety i smartfony