EDF rozpoczyna modernizację swoich elektrowni w Polsce

  Grupa EDF rozpoczyna realizację programu mającego na celu dostosowanie bloków energetycznych w Polsce do nowych norm ochrony środowiska i podniesienie ich efektywności. Oficjalna inauguracja inwestycji odbyła się 19 listopada w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja.

  – Aktywa wytwórcze Grupy EDF w Polsce, we Wrocławiu, Rybniku, Krakowie, Gdańsku i Gdyni, będą przedmiotem dużego programu modernizacji mającego na celu dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED). Celem programu jest także podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji co najmniej do 2035 r. – informuje EDF.

  Dzięki zabudowie instalacji odsiarczania i odazotowania spalin, emisje tlenków siarki zmniejszą się od pięciu do siedmiu razy, a tlenków azotu od dwóch do trzech razy w zależności od lokalizacji. Program dostosowania aktywów produkcyjnych do norm środowiskowych to część planu Grupy EDF w Polsce zmierzającego do poprawy jakości powietrza i modernizacji aktywów wytwórczych w celu długookresowego zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy.

  Instalacje odsiarczania i odazotowania spalin dla zakładów Kogeneracji wpłyną znacząco na poprawę jakości powietrza oraz zapewnią długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii dla stolicy Dolnego Śląska.

  – Powyższe decyzje inwestycyjne wpisują się w długofalowy proces umacniania pozycji EDF w Polsce jako istotnego gracza na rynku energii i partnera miast – konsumentów energii, regionów i lokalnych uczestników rynku. Program modernizacji jest kolejnym krokiem podejmowanym przez Grupę EDF w Polsce po realizacji kluczowych etapów rozwoju, jakimi były połączenie spółek, utworzenie centrum usług wspólnych i centrum badawczego w Krakowie oraz rebranding – wyjaśnia EDF.

  Grupa EDF posiada w Polsce 10 proc. udziału w rynku energii elektrycznej, 15 proc. w rynku ciepła sieciowego i zatrudnia 3400 pracowników w całym kraju. Grupa EDF jest też największym zagranicznym inwestorem w branży energetycznej.

  EDF jest największym producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, zaopatrując w ciepło Kraków, Gdańsk i Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń.

  EDF posiada systemową elektrownię węglową o mocy 1 775 MW w Rybniku.

  W Polsce podstawowym źródłem (ponad 90 proc.) energii elektrycznej jest węgiel. Na potrzeby swojej działalności wytwórczej EDF zużywa blisko 7 milionów ton węgla rocznie, co czyni go jednym z trzech największych nabywców tego surowca w kraju.

  Grupa EDF jest największym producentem energii elektrycznej w Europie. W 2012 roku przychody Grupy wyniosły 72,7 mld euro, z czego 46,2 proc. wypracowano poza Francją.