Dynamiczny rozwój cloud computingu

    Leszek Maziarz, starszy specjalista IT w firmie ILUO:
    Czynnikami decydującymi o dynamicznym rozwoju cloud computingu są niewątpliwie otwartość i łatwość komunikacji. W przypadku firm przemysłowych można to prześledzić choćby na przykładzie zarządzania łańcuchem dostaw. 
    W technologii tradycyjnej firma skazana była w najlepszym razie na wymianę danych z partnerami biznesowymi poprzez klasyczną technologię EDI, która jest już dzisiaj (w swej klasycznej formie) przestarzała i ma szereg wad. Model chmurowy pozwala na ewolucję tradycyjnych systemów EDI do znacznie lepiej funkcjonujących tzw. systemów Web-EDI. Zdecydowanie większe możliwości w zakresie integracji zapewniają opcje przejścia w ramach współpracy do drugiej generacji strategii ECR, mianowicie CPFR, pozwalającej na ścisłą i systematyczną, długofalową współpracę pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw, obejmującą dzielenie się informacją w takich obszarach, jak prognozowanie zaopatrzenia czy planowanie działań biznesowych.
    W przypadku mniejszych firm – zwłaszcza o charakterze handlowym – model chmury jest właściwie jedynym rozwiązaniem, które efektywnie pozwala prowadzić działalność o charakterze rozproszonym (wiele rozrzuconych punktów handlowych, mobilnych handlowców, równoległa sprzedaż w sklepach internetowych i na portalach aukcyjnych). Biorąc pod uwagę, że jest to obecnie najszybciej rozwijający się model działalności handlowej, dalszy dynamiczny rozwój cloud computingu należy uznać w tym obszarze za przesądzony. Sprzyja zresztą temu coraz lepsza i tańsza infrastruktura teleinformatyczna – w okresie przejściowym najlepsi dostawcy biznesowych rozwiązań informatycznych proponują rozwiązania zastępcze w postaci możliwości pracy offline w przypadku awarii łącza internetowego.