Duży spadek produkcji przemysłowej we wrześniu

  Produkcja przemysłowa we wrześniu spadła o 5,2 proc. rok do roku, po wzroście o 0,5 proc. w sierpniu, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 6,1 proc. – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

  Produkcja przemysłowa wyrównana sezonowo spadła we wrześniu rdr o 1,6 proc., a mdm spadła o 1,4 proc.

  Ekonomiści ankietowani przez PAP prognozowali, że produkcja przemysłowa we wrześniu w ujęciu dwunastomiesięcznym spadła o 3,8 proc., natomiast w porównaniu z sierpniem wzrosła o 8,4 proc.

  Produkcja we wrześniu 2012 r. spadła w 27 działach gospodarki, wzrosła zaś w 7.

  "W stosunku do września ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji mebli – o 18,1 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 15,5 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 13,8 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,7 proc., wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 6,1 proc. oraz metali – o 5,8 proc." – napisano w komentarzu.

  "Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z wrześniem ub. roku wystąpił w 7 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 11,2 proc., w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 2,0 proc. oraz artykułów spożywczych – o 0,6 proc." – dodano.

  Ceny produkcji przemysłowej we wrześniu wzrosły o 1,8 proc. rok do roku, po wzroście o 3,0 proc. po korekcie w ujęciu rocznym w sierpniu, a w ujęciu miesięcznym ceny produkcji wzrosły o 0,5 proc. – podał Główny Urząd Statystyczny.

  Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP ankiecie prognozowali, że ceny producentów we wrześniu wzrosły o 1,8 proc. rok do roku, a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,4 proc.