Dobry dostawca jako inwestycja w przyszłość

Umiejętność właściwej selekcji potencjalnych dostawców w czasie składania zapytań ofertowych niesie ze sobą pozytywne efekty końcowe i pozwala znacząco obniżyć współczynnik wystąpienia ryzyka.
Gdy cięcie kosztów i jak najszybszy zwrot wartości nowej inwestycji ma kluczowe znaczenie, podczas wyboru dostawcy obsługującego turbiny gazowe ważne są stawki w kontraktach przetargowych. Jednak kierowanie się jedynie kryterium finansowym może narazić firmę na dodatkowe ryzyko. Kwestią, którą należy rozważyć, jest poziom doświadczenia dostawcy, jego znajomość branży, udokumentowany udział w podobnych przedsięwzięciach i gwarancja wsparcia technicznego.
Skąd można mieć pewność, że poznało się i zrozumiało pełną gamę uwarunkowań i czynników i że jest się uzbrojonym we właściwą wiedzę, która pozwoli podjąć odpowiednią decyzję?
Doświadczenie
Czy ważne jest, aby dostawca rozumiał specyfikę działania i sterowania turbinami, taką jak dynamika komory spalania, regulacja emisji czy informatyczne systemy chroniące aktywa firmy? Prawidłowo działający układ, dobrze zaprojektowany, zmontowany i obsługiwany, który w jasny sposób spełnia swoje zadanie, zaprocentuje zintegrowanym systemem sterowania, który zapewni pracę turbin i generatorów na najwyższym możliwym poziomie, jednocześnie chroniąc kompresor, przepływ gazu oraz inne istotne komponenty. Należy unikać metody prób i błędów, która znacząco zwiększa ryzyko i może spowodować spadek niezawodności. Należy się upewnić, że dostawca ma udokumentowane referencje z udziału w podobnych przedsięwzięciach i że odpowiadają one naszym potrzebom. Doświadczony dostawca będzie w stanie przedstawić swoje poprzednie instalacje i ich działanie, wliczając w to możliwość kontaktu z ich właścicielami i ewentualną wizytę na miejscu. Kontakt z innymi przedsiębiorstwami jest dobrym pomysłem. To niezastąpione źródła informacji o funkcjonowaniu firmy, jej terminowości, doświadczeniu w branży i umiejętności pilnowania budżetu.
Zrozumienie systemu
Urządzenia wykorzystywane w turbinach mogą być niekonwencjonalne. Dostawca usług powinien mieć systemy, które integrowałyby się z istniejącymi urządzeniami i przyrządami bez konieczności wykorzystywania modułów I/O innych producentów. Sprzęt powinien łączyć się bezpośrednio ze wszystkimi urządzeniami i wspierać taki poziom redundancji, który najlepiej pasuje i zapewnia niezawodność oraz dostępność.
Instalacja i utrzymanie ruchu
Historia działania i wydajności urządzeń, turbiny czy elementów bezpieczeństwa jest bardzo istotna. Pozwoli uniknąć niebezpiecznych zdarzeń, mogących pojawić się podczas uruchomienia i rozruchu, zapewniając utrzymanie, a nawet poprawę wydajności zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Należy mieć pewność, że dostawca będzie w stanie zapewnić obsługę turbiny nawet w przypadku zmian jej działania w przyszłości. W zapytaniu ofertowym należy zaznaczyć, że firma musi zademonstrować zdolność zaspokojenia naszych potrzeb w przyszłości, np. zmniejszenie emisji, szybsze uruchomienie, monitorowanie spalania w komorze itd. Warto sprawdzić, czy dana firma ma wiedzę na temat innych systemów, które komunikowałyby się z naszym systemem sterowania w celu chociażby monitorowania wibracji, bezpieczeństwa, spalania w komorze i innych. Sprawdź, czy firma nie będzie miała nic przeciwko dzieleniu ryzyka związanego z instalacją i działaniem systemu.
Wsparcie techniczne
Czy każdy dostawca ma w swojej ofercie solidne części, zobowiązuje się do naprawy, oferuje wsparcie techniczne po zakupie i posiada zespół serwisowy? Kwestia ta powinna obejmować części nowe i z odzysku, a także naprawę, testowanie i usługi certyfikacyjne. Należy uzyskać wszelkie referencje oraz informacje na temat długoterminowych działań wsparcia technicznego. Trzeba również sprawdzić, czy dostawca ma zdolność diagnozowania i usuwania usterek systemu sterowania zdalnie, co skraca średni czas naprawy i zwiększa czas sprawności danego urządzenia.
W trakcie wyboru najlepszego dostawcy usług pojawia się wiele pytań i kwestii, które trzeba rozważyć przed wyborem najlepszego rozwiązania. Poniższy przewodnik ma za zadanie pomóc w zrozumieniu złożoności tych decyzji, wyborze odpowiedniego dostawcy i redukcji ryzyka.
CE

Zaprojektuj swoje zapytanie ofertowe
1 Tło firmy
Lata na rynku i liczba zatrudnionych pracowników pozwalają przybliżyć historię firmy, jej sukcesy jako dostawcy usług oraz zakres zasobów dostępnych po instalacji i uruchomieniu ? Zlokalizuj siedzibę główną firmy i pozostałe biura w skali lokalnej i globalnej z pracownikami wsparcia technicznego i inżynierami ? Zdobądź nazwiska, tytuły i kontakty osób zajmujących się odpowiedzią na twoje zapytanie ofertowe.
2 Referencje
Poproś o przedstawienie ukończonych już instalacji/projektów, które są podobne rozmiarami i zakresem prac do twojego projektu ? Nawiąż kontakt z kilkoma firmami, które korzystały z usług dostawcy, i spytaj o wymierne korzyści, zwracając uwagę na dotrzymanie budżetu przedsięwzięcia. Wcześniejsze udane instalacje są najlepszym dowodem funkcjonowania dostawcy ? Czy firma ma doświadczenie w korzystaniu ze sprzętu, urządzeń bezpieczeństwa i działań konkretnych dla twojego przedsiębiorstwa? Które projekty są podobne do twojego, a które się różnią? ? Poproś o wyniki instalacji w celu sporządzenia listy ewentualnych roszczeń rzetelności wykonanych prac.
3 Technologia
Czy dostawca jest również wytwórcą sprzętu? Zweryfikuj jego wiedzę branżową, umiejętność instalacji oraz wsparcia technicznego ? Poproś o noty katalogowe wszystkich komponentów wykorzystanych w proponowanym rozwiązaniu.
4 Wykonanie
Przeprowadź rekonesans na temat uprawnień i możliwości, szczególnie w dziedzinie zaawansowanej inżynierii, zarządzania projektem i procesu uruchomienia ? Określ role i zobowiązania wszystkich zaangażowanych podwykonawców.
5 Wsparcie techniczne i serwis
Podczas gdy w tymmomencie skupiasz się na instalacji i budżecie, serwis i wsparcie techniczne twojego systemu po uruchomieniu wpływa na koszt i zwrot z inwestycji ? Jakie części zamienne i czynności serwisowe są dostępne, co z dostępnością nowych części i tych z odzysku, co z testowaniem i działaniami certyfikacyjnymi? ? Czy dostawca udziela wsparcia technicznego starszym systemom sterowania? ? Czy sprzedaż i serwis urządzeń obejmuje rynek wtórny? ? Czy firma zapewnia długoterminowe umowy na wsparcie techniczne systemom sterowania? ? Czy jest możliwość monitorowania, diagnozowania i usuwania awarii systemu sterowania zdalnie? ? Wyszukaj szczegóły związane z czasem trwania zobowiązań serwisowych, zwracając uwagę na części nowe, używane, naprawy, testy i usługi certyfikacyjne.
6 Dostawy na czas
Czy stać cię na przesunięcie ostatecznego terminu o dzień lub dwa? Poproś o informacje na temat wykonywania powierzonych zadań w terminie, w krótkim i długim przedziale czasowym.
7 Długoterminowe wsparcie techniczne
Spytaj o dostępność długoterminowych umów wykonawczych, rozszerz usługi gwarancyjne, aby zapewnić jak najdłuższy okres bezawaryjnego działania sprzętu ? Czy będziesz w stanie konserwować system w zakładzie po zakończeniu dedykowanego okresu działania?
8 Wsparcie dostawcy
Czy dostawca może dostarczyć taki typ doradztwa lub kontrakt, w którym firma otrzyma wsparcie codziennych działań i tych w przyszłości? ? Spytaj o sieć dostawców ? Czy projektanci sprzętu uwzględniają sugestie użytkowników? Czy firma korzysta ze wskazówek klientów.
9 Instalacja i usługi operacyjne
Wiesz, jak chcesz dziś pracować, ale czy twój dostawca jest w stanie stworzyć strategię uwzględniającą zmiany cyklu produkcyjnego, które mogą wystąpić w przyszłości? ? Czy firma może dostosować się do przyszłych wymagań odnośnie obniżenia emisji, szybszego rozruchu, monitorowania komory spalania, zmiany rodzaju paliwa itd.? ? Jakie inne systemy znajdują się w twoim przedsiębiorstwie, które mogłyby komunikować się z systemem sterowania? Poproś o zademonstrowanie działania innych systemów, np.: monitorowania wibracji, bezpieczeństwa, dynamiki spalania w komorze itd.
10 Dziel się ryzykiem
Czy firma wyraża chęć podzielenia się częścią ryzyka związanego z instalacją i działaniem systemu? ? Zawrzyj w kontrakcie długoterminowe zobowiązanie do serwisu oraz wsparcia technicznego linii i utrzymania wydajności turbin.