Diagnostyka mokrej lub brudnej anteny w radarach Micropilot Evolution

  Endress+Hauser jest światowym liderem wśród producentów przetworników poziomu dla inżynierii przemysłowej. Nowe radary bezkontaktowe Micropilot Evolution spełniają indywidualne wymagania ich użytkowników, informując z wyprzedzeniem m.in. o niepożądanym zabrudzeniu lub zroszeniu anteny. Dzięki temu obniżysz ryzyko postoju instalacji przemysłowej.

  Radary Micropilot Evolution  – bezpieczne, dokładne, inteligentne
  Urządzenia pomiarowe Endress+Hauser zawsze charakteryzują się unikatowo wysoką jakością i wyznaczają standardy rynkowe. Dzięki temu ich użytkownicy cieszą się bezpieczeństwem i spokojną pracą. Nowe radarowe przetworniki poziomu FMR5x z rodziny Micropilot Evolution już od roku służą w zakładach przemysłowych na terenie Polski. Wyróżniają się gwarancją wysokiego bezpieczeństwa, w tym m.in. atestem TÜV SIL2/3 (hardware/software) z możliwością pracy w redundancji homogenicznej blokady ESD, deklaracją producenta o zgodności z zaleceniami API 2350:2012 ochrony przed przelaniem zbiorników w branży rafineryjno-gazowej orazświadectwem zgodności z dyrektywą emisyjną UE DIN EN 302729-1/2 dla radarowych mierników poziomu (LPR). Cenione są również przez ich polskich użytkowników za wysoką i uwierzytelnioną przez metrologów PTB/NMi dokładność pomiaru (5-punktowe wzorcowanie fabryczne) oraz nietuzinkową inteligencję w rozpoznawaniu sytuacji zagrażających ciągłości pomiaru poziomu.
  Bardziej inteligentny, radarowy przetwornik poziomu
  Każdy przetwornik poziomu FMR5x z rodziny radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution samodzielnie rozpoznaje m.in. zabrudzenie lub zawilgocenie anteny, spienienie powierzchni cieczy, postępującą korozję lub uszkodzenie izolacji trasy kablowej, zagrożenie przegrzania elektroniki urządzenia itd. Dzięki temu jego użytkownik otrzymuje dodatkowe i przydatne informacje, umożliwiające podjęcie natychmiastowych działań przez służby utrzymania ruchu. W ten sposób maleje ryzyko postoju fragmentu instalacji produkcyjnej np. w cementowni, zakładach nawozowych czy rafinerii, w którym system sterowania automatycznego opiera się na pomiarach poziomu za pomocą radarów Endress+Hauser.
  Jak radar rozpoznaje brudną  lub mokrą antenę?
  Sekret tkwi w wykorzystaniu bezpośrednio w oprogramowaniu każdego radaru ponad 40-letniego doświadczenia inżynierów serwisu Endress+Hauser w diagnostyce typowych utrudnień w pracy bezkontaktowego przetwornika poziomu. Zakładając, że montaż radaru Micropilot Evolution w dachu zbiornika jest poprawny, widmo sygnału mikrofalowego wokół jego anteny zmienia się z upływem czasu zawsze w sposób charakterystyczny, o ile tylko pokrywa się ona nalotem, w tym np. pyłem klinkierowym, drobinami asfaltu, skroplinami kondensatu itd. Wówczas na krzywej obwiedni echa mikrofalowego zachodzą zmiany niezależnie od tego, kto jest producentem radaru, tzn. metamorfozie ulega kształt i pole powierzchni pod tą krzywą w odległości do 1 metra od anteny.
  Jednak spośród urządzeń dostępnych na rynku tylko radar Endress+Hauser FMR5x z rodziny przetworników poziomu Micropilot Evolution analizuje opisane zmiany z wyprzedzeniem, meldując o zagrożeniu ciągłości pomiaru poziomu komunikatem diagnostycznym w języku polskim na lokalnym wskaźniku LCD, na synoptyce w nastawni i binarnym sygnałem elektrycznym do systemu sterowania. Dzięki temu skraca się czas reakcji służb UR i/lub można wypracować w systemie DCS np. automatyczne uruchomienie przedmuchu czyszczącego/suszącego antenę powietrzem AKP-owskim lub jej wygrzanie elektryczne/parowe w celu usunięcia niepożądanego nalotu z anteny. Albowiem to za jego sprawą słabnie sygnał mikrofalowy wysyłany przez radar do wnętrza zbiornika i powracające echo odbite od powierzchni produktu znajdującego się w nim.
  To słabnięcie zawsze zagraża utrzymaniu ciągłości pomiaru poziomu, a jedynie radar Endress+Hauser Micropilot FMR5x potrafi ten fakt rozpoznać.

  Podsumowanie
  Do ponad 1 miliona przetworników poziomu Endress+Hauser w technologii Time-of-Flight (ToF), dostarczonych na instalacje przemysłowe na całym świecie, dołączyła rodzina radarów bezkontaktowych Micropilot Evolution. Składa się na nią siedem bezpiecznych, dokładnych i inteligentnych przetworników – od wykonań ekonomicznych przez standardowe radary do typowych aplikacji przemysłowych aż po wyrafinowane sondy 160 barów/450 °C, w tym również z nową w tym segmencie rynkowym anteną płaską 6 GHz do pracy w rurach wgłębnych i w naczyniach poziomowskazowych o zmiennej geometrii.

  Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
  ul. Wołowska 11, 51-116 Wrocław www.pl.endress.com info@pl.endress.com